Mark- och miljööverdomstolen meddelar idag grönt ljus för utbyggnaden av Preems oljeraffinaderi i Lysekil. Jordens Vänner vänder sig starkt mot att Preem ska få öka sina utsläpp och menar att det finns ett starkt lagstöd för regeringen att stoppa utbyggnaden.

Regeringen behöver direkt stoppa Preemraff Lysekils utbyggnad och
påbörja avvecklingen av Sveriges raffinaderier.

Mark- och miljööverdomstolens yttrande var som väntat en fortsatt
förhalning av de kraftfulla beslut som behövs för att avveckla landets
fossila verksamhet.

- Nu behöver regeringen visa att de utsläppsmål som riksdagen har
ställt sig bakom inte bara är ord. Att domstolen säger ja till utbyggnaden av Preemraff med de förbehållen som
nämns är inte förenligt med varken klimatvetenskap, vårt ansvar för barn och
natur eller den svenska klimatlagen. Därför måste regeringen nu sätta
ner foten, säger Jordens Vänners ordförande Mikael Sundström.

Föreningen vänder sig starkt mot att Preem ska få öka sina utsläpp,
med vaga löften om att de sedan ska minska.

- Vi står inför en klimatkatastrof. Det skulle vara en total
kortslutning att tillåta en ökad produktion av fossilt fordonsbränsle
samtidigt som riksdagen har beslutat att transportsektorn ska minska
sina utsläpp med 70 procent inom tio år, säger Mikael Sundström.

Regeringen är inte bunden till yttrandet från Mark och
miljööverdomstolen. De extremt stora utsläpp som utbyggnaden innebär
strider mot klimatlagen, miljöbalken, åtaganden enligt Parisavtalet
och Barnkonventionen. Regeringen kan med starkt lagstöd direkt besluta
att ingen utbyggnad får ske.

- Preem har med sina omfattande greenwashing-kampanjer (företaget
tilldelades Svenska Greenwashpriset av Jordens Vänner 2019) medvetet
försökt att vilseleda politiker och allmänheten. Det är så långt ifrån
ett hållbart företag som man kan tänka sig. Vi ser att det finns ett
starkt lagstöd för regeringen att inte bara stoppa utbyggnaden, utan
även kräva att Preems nuvarande tillstånd omförhandlas och reduceras
utifrån våra lagar och utifrån klimatvetenskap, säger Mikael
Sundström.Jordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden icke vinstdrivande organisation som arbetar för miljö och solidaritet. Organisationen verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. Vi värnar om demokrati, folkrörelsesamarbete, jämlikhet mellan könen och kulturell mångfald.


Kontakt