Det finns ett starkt stöd bland svenska EU-kandidater för nattåg till kontinenten och förenklad bokning av internationella tåg för att minska klimatpåverkan. Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Feministiskt Initiativ har också förslag för att begränsa flygresandet under de kommande åren. Det nya svenska Partiet Vändpunkt går längst och kan även tänka sig att förbjuda flyg på korta distanser.

Det framgår i den enkät som Jordens Vänner gjort i samverkan med de internationella nätverken Back on Track och Stay Grounded. Frågorna har ställts till EU-kandidater i ett tiotal länder.

På EU-nivå går partiernas åsikter isär främst när det gäller flyget. De högerextrema och konservativa partierna vill inte kritisera flyget. Socialdemokrater, Gröna och Vänsterpartier har tydliga förslag för att beskatta flyget.

När det gäller tågtrafiken är partier från olika läger mer överens. Nästan alla svar visar på ett starkt intresse för bättre internationella tågförbindelser och nattåg, samt att underlätta bokningen och ge passagerare ökade rättigheter.

-Vi vet att stödet för nattågen har ökat men vi är positivt överraskade att det slagit igenom så mycket i alla partier, säger Karin Sandqvist från Jordens Vänner.

En slutsats av svaren från Sverige, Danmark, Tyskland och Holland är att det nu finns goda förutsättningar för återupprättade nattågsförbindelser i Nordeuropa. Det är också något som Back on Track slagits för och som Sveriges regering avsatt pengar till i vårbudgeten.

Frågor kan riktas till Ulf Flodin 070 8277856

 

Länk till alla svar som inkommit: https://back-on-track.eu/cornerstones-for-the-european-parliament-election/

 Jordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden icke vinstdrivande organisation som arbetar för miljö och solidaritet. Organisationen verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. Vi värnar om demokrati, folkrörelsesamarbete, jämlikhet mellan könen och kulturell mångfald.


Kontakt