Statskontoret konstaterar i rapporten ”Attraktiv och föredömlig – en studie om staten som arbetsgivare” att många myndigheter arbetar aktivt med sin arbetsgivarroll, vilket bidrar till att göra staten till en attraktiv och föredömlig arbetsgivare. Kompetensförsörjningen i staten fungerar väl men det finns utmaningar i form av få karriärmöjligheter och svårigheter att behålla ung kompetens.

Statskontorets studie baserar sig på en undersökning av 203 myndigheter som bland annat visar att allmänhetens uppfattning om myndigheten har betydande positiv inverkan på kompetensförsörjningsarbetet. Möjligheter att lära nytt och utvecklas i sitt arbete är en annan faktor som påverkar i stor utsträckning.

Utmaningarna för staten att kunna rekrytera, behålla och utveckla viktig kompetens är, förutom den hårda konkurrensen, bristande karriärmöjligheter och att behålla unga. Unga har en hög rörlighet i jakt på nya utmaningar och erfarenheter hos nya arbetsgivare. Bristande karriärmöjligheter påverkar framförallt små myndigheter.

-  Det är viktigt att även fortsättningsvis kunna attrahera den skarpaste kompetensen till staten där komplexa arbetsuppgifter ställer höga krav. Det är därför glädjande att staten lyckas med att vara en attraktiv arbetsgivare, säger Statskontorets generaldirektör Yvonne Gustafsson.

En hel del insatsergörs
Myndigheterna arbetar för att vara attraktiva och föredömliga arbetsgivare. Arbetssätt och omfattning av arbetet varierar dock stort från myndighet till myndighet. Tre områden där myndigheterna bedriver insatser och ser behov av fortsatt arbete är utveckling av karriärmöjligheter, ökad flexibilitet och ökad synlighet. Drygt 40 procent av de medverkande myndigheterna i studien bedriver ett profilerings- och varumärkesarbete i dag.

Läs publikationen Attraktiv och föredömlig – en studie om staten som arbetsgivare

Kontakt:
Charlotte Desprès, Statskontoret tel. 08-454 47 48 charlotte.despres@statskontoret.se
Vi är experter på ledning, styrning och organisering samt bidrar till att effektivisera och utveckla statliga verksamheter genom analys och utvärdering. Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen.


Kontakt


Malin Ruthström

Kommunikationsstrateg

malin.ruthstrom@statskontoret.se

08 454 46 26