Statskontoret överlämnar i dag en rapport till regeringen med en kartläggning av statens styrning av kommuner och en analys av styrningens konsekvenser.

Kartläggningen visar att den statliga styrningen av kommunerna har ökat i omfång, komplexitet och detaljeringsgrad under de senaste decennierna. Det har till exempel tillkommit nya styrformer i form av överenskommelser, handlingsplaner och kunskapsstyrning. Även styrning genom specialdestinerade statsbidrag, som är avsedda för en bestämd verksamhet eller ett visst ändamål, har ökat. Kommunerna har också fått nya uppgifter.

Effekter av styrningen
Den statliga styrningen ger en tydlighet att förhålla sig till i genomförandet av de kommunala verksamheterna men kommunerna upplever också att styrningen är kortsiktig, ryckig och att den inte är anpassad efter lokala förhållanden. Utformningen av de specialdestinerade statsbidragen stämmer till exempel inte alltid överens med kommunernas behov eller lokala förutsättningar.

    "Rapporten är ett fördjupat kunskapsunderlag om den samlade statliga styrningen av kommunerna som ska stödja regeringen i sitt arbete med att utveckla styrningen", säger Statskontorets generaldirektör Ingvar Mattson.


Detta är Statskontorets tredje rapport inom ramen för regeringsuppdraget om statlig styrning av offentlig sektor.

Läs rapporten Statens styrning av kommunerna.


Kontakt:
Viveka Karlestrand, utredare Statskontoret, tel. 08-454 46 94, e-post: viveka.karlestrand@statskontoret.se

Gabriella Jansson, utredare Statskontoret, tel. 08-454 47 66, e-post: gabriella.jansson@statskontoret.seVi är experter på ledning, styrning och organisering samt bidrar till att effektivisera och utveckla statliga verksamheter genom analys och utvärdering. Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen.


Kontakt


Malin Ruthström

Kommunikationsstrateg

malin.ruthstrom@statskontoret.se

08 454 46 26