Statlig förvaltning och ägande av asylbostäder är inte ett kostnadseffektivt alternativ för staten i jämförelse med nuvarande lösning där Migrationsverket upphandlar bostäder, visar Statskontorets analys.

2014 sökte fler än 80 000 människor asyl i Sverige. Migrationsverket har i uppgift att tillhandahålla bostäder till dessa. Den totala kostnaden för asylbostäder under 2014 var enligt Migrationsverket 2,1 miljarder kronor. Statskontoret har utrett vad det skulle kosta att bygga eller förvärva bostäder till asylsökande. Vi har också belyst de juridiska och praktiska möjligheterna för staten att äga asylbostäder.

Statskontorets beräkningar visar att statligt ägda asylbostäder skulle leda till en dygnskostnad per boendeplats på mellan 81 och 132 kronor beroende på typ av boende och var i landet dessa byggs. Därutöver tillkommer kostnader för möbler, utrustning och ekonomisk förvaltning. Motsvarande dygnskostnad för upphandlade asylbostäder ligger på ungefär på samma nivå.

Statligt ägda asylbostäder skulle innebära ett nytt statligt åtagande med vissa juridiska och praktiska restriktioner. Hänsyn behöver tas till det statliga regelverket, lagen om offentlig upphandling samt konkurrensrätten.

Statskontoret bedömer att det finns möjligheter för Migrationsverket att sänka kostnaderna för asylboende genom bättre upphandling. Det kan uppnås genom att till exempel teckna längre avtal.

"Statligt ägda asylbostäder är inte ett kostnadseffektivt alternativ för staten i nuläget. Vi ser även att det finns potential att utveckla dagens upphandling av asylbostäder för ökad kostnadseffektivitet", säger Statskontorets generaldirektör Ingvar Mattson.

Läs publikationen Statligt ägda asylbostäder? Kostnader och konsekvenser

Kontakt:

Viveka Karlestrand, projektledare Statskontoret, tel. 08-454 46 94, e-post: viveka.karlestrand@statskontoret.se

Petter Kockum, utredare Statskontoret, tel. 08-454 46 71, e-post: petter.kockum@statskontoret.seVi är experter på ledning, styrning och organisering samt bidrar till att effektivisera och utveckla statliga verksamheter genom analys och utvärdering. Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen.


Kontakt


Malin Ruthström

Kommunikationsstrateg

malin.ruthstrom@statskontoret.se

08 454 46 26