Pressmeddelande
Upphandlingen omfattar ett brett utbud av produkter och tjänster som stöd för myndigheternas utveckling av elektroniska tjänster.

Anbudsgivare som får ramavtal inom området,

Verktyg för verksamhetsmodellering
Anbudsgivare

AcandoFrontec AB
Guide Konsult AB
Sogeti Sverige AB
WM-data Sverige AB

Indatahantering


Anbudsgivare


AcandoFrontec AB
BancTec AB
Ida Infront AB
WM-data Sverige AB


Workflow/ärendehantering


Anbudsgivare


AcandoFrontec AB
Digitaldiary AB
Ida Infront AB
WM-data Sverige AB
Software Innovation Consulting Sweden ABDokumenthantering/Arkivering


Anbudsgivare


AcandoFrontec AB
Digitaldiary AB
WM-data Sverige ABUtdatahantering


Anbudsgivare


AcandoFrontec AB
Metamatrix Development & Consulting AB
Sigma AB
Valtech AB
WM-data Sverige AB

Sökmotorer och sökverktyg
AnbudsgivareAutonomy Sweden AB
Ida Infront AB
Teleca Sweden East AB
WM-data Sverige AB

Dessutom har ramavtal teknats med nedanstående anbudsgivare som erbjuder, Integrerade produkter, Produktsviter, som täcker in Workflow/Ärendehantering, Dokumenthantering/Arkivering, Utdatahantering


Anbudsgivare

Barium
Ida Infront AB
Sigma AB
Software Innovation Consulting Sweden
Teleca Sweden East AB
Teknikhuset AB
TietoEnator Public & Healthcare AB
WM-data Sverige AB


Kontakt:

Upphandlingsfrågor
Lars Hellström, Statskontoret
Tel. 08-454 47 23

Tekniska frågor
Karl Wessbrandt, Statskontoret
Tel. 08-454 47 12

Läs mer på http://www.avropa.nu/

Vi är experter på ledning, styrning och organisering samt bidrar till att effektivisera och utveckla statliga verksamheter genom analys och utvärdering. Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen.


Kontakt


Malin Ruthström

Kommunikationsstrateg

malin.ruthstrom@statskontoret.se

08 454 46 26