Europapatentverket, EPO, har efter invändning från Statskontoret ogiltigförklarat ett patent som ägs av Sign On i Stockholm AB. Patentet gällde ”Automatic form accessing and submission system and method” och har gällt sedan 2003 i olika europeiska länder, däribland Sverige
Enligt den europeiska patentkonventionen kan vem som helst invända mot ett beviljat patent inom nio månader från beviljandet. Statskontoret ansåg att patentet var felaktigt beviljat eftersom den patentsökta uppfinningen saknade nyhet, eller åtminstone uppfinningshöjd. Därför lämnade Statskontoret in en invändning mot patentet den 9 september, 2004.
Efter ett antal skriftliga inlagor gick invändningsärendet till muntlig förhandling som hölls vid EPO i München den 16 november, 2005. Invändningsavdelningen beslutade, vid sittande bord, att ogiltigförklara patentet i sin helhet på grund av bristande uppfinningshöjd. Detta medför att patentet ogiltigförklaras i Sverige såväl som i de andra europeiska länder där patentet fullföljts.

Patentinnehavaren har en möjlighet att överklaga beslutet till EPO:s besvärskammare.Vi är experter på ledning, styrning och organisering samt bidrar till att effektivisera och utveckla statliga verksamheter genom analys och utvärdering. Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen.


Kontakt


Malin Ruthström

Kommunikationsstrateg

malin.ruthstrom@statskontoret.se

08 454 46 26