Kontakt:

Statskontorets kartläggning visar att 60 procent av myndigheterna har sitt huvudkontor i Stockholms län. Kartläggningen visar också att de statliga arbetstillfällena är ojämnt fördelade över landet. Antalet statliga arbetstillfällen är flest i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län. Minst antal statliga arbetstillfällen finns det i Kronobergs och Gotlands län. Jämförs antalet arbetstillfällen med andelen av befolkningen som bor i länet har Uppsala och Norrbottens län relativt sett flest statliga jobb. Minst är andelen i Kalmars och Hallands län.

"Statskontoret överlämnar i dag en rapport till regeringen om statliga myndigheters lokalisering. Rapporten är ett underlag till regeringens fortsatta arbete med frågorna", säger Statskontorets generaldirektör Ingvar Mattson.

Läs rapporten Statliga myndigheters lokalisering. Ett samlat underlag

Grafik Antalet statligt förvärvsarbetande per kommun år 2014.

Kontakt:

Susanne Johansson, utredare Statskontoret, tel. 08-454 47 79,

e-post: susanne.johansson@statskontoret.seVi är experter på ledning, styrning och organisering samt bidrar till att effektivisera och utveckla statliga verksamheter genom analys och utvärdering. Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen.


Kontakt


Malin Ruthström

Kommunikationsstrateg

malin.ruthstrom@statskontoret.se

08 454 46 26