”Om makt och politik” är namnet på en ny blogg som drivs av statsvetare från Södertörns högskola, Lunds universitet och Umeå universitet. Inläggen på bloggen kommenterar svensk och internationell politik ur ett statsvetenskapligt perspektiv. 

”Kan man förutspå ett val?” och ”Vilka använder sig av RUT-avdraget?”. Det är exempel på inlägg från den nya bloggen ”Om makt och politik”.  

– Vi är trötta på att svensk politisk analys alltför ofta domineras av personer som inte studerar de fenomen som de kommenterar, säger Ann-Cathrine Jungar, docent i statsvetenskap på Södertörns högskola.

Hon är en av bloggarens grundare och vill bidra med motsatsen: Insatta kommentarer från forskare som har vetenskapliga belägg för sina påståenden. Ambitionen är också att placera svensk politik i ett jämförande perspektiv. Bloggen startar lagom inför valupptakten.

De fyra forskarna som driver bloggen är:

·  Ann-Cathrine Jungar, docent vid Södertörns högskola

·  Hanna Bäck, docent vid Lunds universitet

·  Torbjörn Bergman, professor vid Umeå universitet och Södertörns högskola

·  Johan Hellström, universitetslektor vid Umeå universitet

För mer information, kontakta 
Ann-Cathrine Jungar, docent vid Södertörns högskola, 08-608 48 31, 073-572 12 86, ann-cathrine.jungar@sh.se

Bloggen kan du läsa på maktochpolitik.wordpress.comSödertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876