Promenera med eller utan stavar. Kort eller långt. Ensam eller i grupp. Under Dyslexiveckan 5–11 oktober är det premiär för Stavgången. Ett arrangemang som pågår hela veckan runt om i Sverige.

Syftet är att öka medvetenheten om dyslexi. Genom att stava oss fram vill vi sätta fokus på vad som kan göras för dem som har svårt att läsa och skriva. Till exempel vilket stöd elever kan få i skolan, vilka hjälpmedel arbetsgivare kan erbjuda och hur information i vardagen kan göras mer begriplig.
 

För mer information om Stavgången och Dyslexiförbundets verksamhet, kontakta förbundsordförande Bengt-Erik Johansson eller kanslichef Olov Berggren.


Stavgången arrangeras bland annat i:
Eskilstuna, Nyforsgatan 26 A
När: 11 oktober klockan 13.00–15.00

Västerås, på Björnön
När: 6 oktober klockan 18.00

Presskontakter
bengt.erik.johansson@dyslexi.org
070-238 63 20

olov.berggren@dyslexi.org
070-720 86 93

 

Dyslexiförbundet arbetar för alla personer som har läs-, skriv- och räknesvårigheter. Det är Sveriges största förbund med cirka 6 000 medlemmar organiserade i 40 föreningar och distrikt.
Dyslexiförbundet är ett förbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilda personens behov. Förbundet har nära 8.000 medlemmar organiserade i cirka 50 föreningar runt om i landet.


Kontakt


Helene Kindstedt

Kanslichef

helene.kindstedt@dyslexi.org

08-665 17 08

073 415 77 88

Ester Hedberg

pressansvarig

ester.hedberg@dyslexi.org

070-867 29 12

Helena Borges

Projektledare

helena.borges@dyslexi.org

0706727780