Till följd av covid-19 stänger Närhälsan och Capio tillfälligt sina jourcentraler i Stenungsund för att istället koncentrera resurserna till Kungälv jourcentral. Stängningen sker från 4 maj till 30 augusti eller så länge pandemin pågår. 

– Främst handlar det om att klara bemanningen och att våra medarbetare kan användas till att bemanna upp telefon, digital verksamhet och hembesöksteam. Vi märker för tillfället av ett minskat söktryck på våra jourcentraler och bedömer att Kungälv jourcentral täcker vårdbehovet, säger Mats Dahl, primärvårdschef Närhälsan.  

Samverkan kring Kungälv jourcentral 

Stängningen sker måndag 4 maj och pågår fram till söndag 30 augusti, men längre om pandemin kräver det. Besökare till Stenungsunds jourcentraler kommer att hänvisas till Kungälv jourcentral där Capio och Närhälsan kommer att samverka runt jouren. Öppettiderna för Kungälv jourcentral är klockan 17 – 22 på vardagar och 10 – 16 på helger.  

Vårdcentralerna öppna som vanligt 

Förändringen påverkar inte Närhälsans eller Capios vårdcentraler i Stenungsund som har öppet som vanligt. 

Kontakt
Mats Dahl, primärvårdschef Närhälsan 
Telefon 076-052 89 09 
E-post mats.dahl@vgregion.se 
 

Närhälsan är en av landets största aktörer inom primärvård. Med hundratals vårdcentraler, barnavårdscentraler och rehabmottagningar i Västra Götaland och 5 300 medarbetare finns vi nära invånarna i Västra Götaland, och gör skillnad för deras liv och hälsa. Västra Götaland är en region med 1,6 miljoner invånare och 130 olika nationaliteter.Kontakt


Victor Friberg

Presskommunikatör

victor.friberg@vgregion.se

0722-015549

Anders Wikstrand

Kommunikatör

anders.wikstrand@vgregion.se

076-831 32 85