Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW) har beslutat om ett långsiktigt stöd till Berättarministeriet. Det innebär ett finansiellt stöd om tre miljoner kronor under en period på tre år.

 

”Vi förstår precis som Stiftelsen vikten av att verka för långsiktiga lösningar på komplexa samhällsproblem. Wallenbergstiftelserna har en betydande roll för svensk forskning och ett långsiktigt engagemang. Skolan är en kunskapsgenererande verksamhet och en viktig förutsättning för högre utbildning och forskning. MAW har följt oss i många år och jag är glad över att vi nu tillsammans kan verka för att säkra att alla barn i Sverige får en god och jämlik utbildning”, säger Dilsa Demirbag-Sten, Berättarministeriets generalsekreterare.

Sedan starten 2011 har Berättarministeriet utgjort ett stöd för lärare och elever i socioekonomiskt utsatta områden genom kostnadsfria skolprogram. I stiftelsens utbildningscenter, som finns i Hagsätra och Husby i Stockholm och i Gamlestaden i Göteborg, får elever tillsammans med engagerade volontärer på ett kreativt och lustfyllt sätt erövra det skrivna ordet. Totalt har över 4500 lärare använt sig av Berättarministeriets program och drygt 55 000 elever besökt Berättarministeriets utbildningscenter sedan 2011.

 

Om Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond tillkom genom en gåva från bankdirektör Jacob Wallenberg år 1960. Stiftelsen beviljar företrädesvis anslag inom humaniora och lärande. Stiftelsen stödjer även barn- och ungdomsprojekt som drivs av etablerade icke vinstdrivande riksorganisationer, akademier, museer och lärosäten.


 

Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet. Kontakt


Amanda Olsson

amanda.o@berattarministeriet.se

073- 682 31 14