För mer information om kravprofilen och RJ gå in på www.rj.se

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till uppgift att främja och understödja forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik och religionsvetenskap. RJ arbetar även för internationalisering, förnyelse och ökad synlighet av den humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningen. Stiftelsen har en egen finansförvaltning, som förvaltar stiftelsekapitalet. För 2017 är 490 miljoner kronor budgeterade till nya forskningsanslag.

Vi söker en vd med doktorsexamen inom RJ:s forskningsområden, som är väl förtrogen med den humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningen och har dokumenterad erfarenhet av forskningsstrategiskt och forskningspolitiskt arbete och av forskningsadministration. Chefs- och ledarerfarenhet förutsätts. Det krävs stor personlig integritet och en mycket god social och kommunikativ förmåga.

Som vd har du det övergripande ansvaret för stiftelsens verksamhet, nationellt och internationellt, i samarbete med RJ:s styrelse. Till din hjälp har du 17 medarbetare inom kansliet med kompetens inom forskning, finansförvaltning, ekonomi och administration.

Anställningen är tills vidare och tillträds vid årsskiftet 2018/19 eller däromkring.

För mer information om kravprofilen och RJ gå in på www.rj.se eller kontakta Ann-Sofie Rosenberg, ansvarig konsult på Accord Group Executive Search, tel. 070-6337676. Närmare upplysningar kan du även få av styrelsens ordförande professor Maarit Jänterä-Jareborg, tel. 018-320 747 alt. 0761-998 444 (e-post: maarit.jantera-jareborg@jur.uu.se).Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435