I slutet av november hålls det sjätte C40 toppmötet, denna gång i Mexiko City. Detta möte sammanför borgmästare och hållbarhetsledare från hundratals städer i hela världen för att främja urbana lösningar mot klimatförändringar och för att markera vikten av städers arbeten i arbetet mot klimatförändringarna. Miljöborgarrådet Katarina Luhr representerar Stockholm på mötet.

Toppmötet i Mexiko City innehåller en rad rundabordssamtal och arbetsmöten om stadsdrivna klimatåtgärder och deras inverkan. Borgmästare, urbana- och tekniska experter kommer att dela framgångsrika projekt, politik och program inom en rad sektorer och åtgärdsområden, inklusive energieffektivitet vid nybyggnation, koldioxidsnåla transporter, grön tillväxt och klimattålighet.

Den som representerar Stockholms stad på toppmötet är miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP), som bland annat kommer att delta i panelsamtal angående hållbar stadsplanering.

- Det är i städerna som de mest innovativa och progressiva lösningarna på klimatutmaningarna sker och framtidens städer måste vara hållbara. Stockholm ska fortsätta att vara en hållbar stad och en föregångare i kampen för klimatet, säger Karin Wanngård, finansborgarråd i Stockholms stad.

- Efter Parisavtalet har vi alla fått i uppgift att minska våra klimatutsläpp. Hela världen måste ta krafttag och detta måste ske i samarbeten där vi delar med oss av innovationer och lösningar. Bara så kan vi tillsammans driva klimatarbetet snabbt framåt, säger Katarina Luhr, miljöborgarråd i Stockholms stad.

Städer står för en övervägande stor del av utsläppen av världens växthusgaser och därför är det viktigt att städer ges en aktiv roll i bekämpningen av växthusgaserna. Stockholm har varit med i C40 sedan 2007 och är en "referensstad". Detta betyder att Stockholm trots dess ringa storlek får vara med i samarbetet tack vare det goda arbete staden bedriver på klimatområdet.

För vidare information:

Elisabeth Ekstrand, presskontakt Katarina Luhr,
Telefon: 076-122 96 02
E-post: elisabeth.ekstrand@stockholm.se

Mimmi Toreheim, presskontakt Karin Wanngård
Telefon: 076-122 92 04
E-post: mimmi.toreheim@stockholm.se

Fakta om C40 i Mexiko City
Datum: 30 nov - 2 dec
För mer information om C40, vänligen besök: http://www.c40.org/
För mer information om C40 Mexiko City, vänligen besök: http://www.c40.org/events/c40-mayors-summit-2016
Hashtag: #Cities4Climate
Twitter: https://twitter.com/c40cities
Facebook: https://www.facebook.com/C40Cities/
Instagram: https://www.instagram.com/c40cities/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/c40-cities-climate-leadership-group
Kontakt


Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02