Från vänster: Katarina Luhr, Azuka Nnamaka, Johan Kuylenstierna, Emilia Bjuggren, Ahmed Abdirahman, Gustav Fridolin, Helena Klintström, Gunnar Caperius, Gertrud Åström, Rodrigo Arce Oliver, Ulrika Hoff, Anders Tranberg. Saknas på bilden gör: Sissela Nordling Blanco, Christoffer Järkeborn, Erik Wassén, Peter Wallmark, Maud Eduards, Marika Markovits Fotograf/Källa: Stockholms stad

Nu har Kommunstyrelsen utsett de sakkunniga ledamöter som ska ingå i Stockholm stads råd för Agenda 2030. Rådets uppgift är att stödja, bevaka och ge råd i stadens arbete med FNs 17 globala hållbarhetsmål. Rådet består av 17 ledamöter varav 9 förtroendevalda politiker och 8 sakkunniga från näringsliv, civilsamhälle och akademi. Tillsammans ska de representera en bred kunskap och erfarenhet inom olika områden relaterade till Agenda 2030.

Under våren 2019 har ledamöter till stadens nyinrättade Agenda 2030-råd valts i två omgångar. I maj valdes de förtroendevalda, politiska ledamöterna. Efter det följde en nomineringsprocess där näringsliv, civilsamhälle och akademi bjöds in att föreslå sakkunniga till rådet. Totalt inkom 72 nomineringar. Nu är rådets sammansättning klar, och ett första konstituerande möte har hållits. Ordförande för Agenda 2030-rådet är Gustav Fridolin (MP), och en vice ordförande kommer väljas under hösten.

- Det är en bred och varierande sammansättning av ledamöter i rådet, och jag ser mycket fram emot att ta del av rådets nya perspektiv för att  utveckla stadens hållbarhetsarbete inom Agenda 2030s olika områden, säger Katarina Luhr (MP) miljö- och klimatborgarråd i Stockholms stad.

- Nu har vi ett starkt råd som speglar olika delar av staden. Här finns djup kompetens och bred erfarenhet om miljö, jämställdhet och hur man bygger en hållbar stad. Jag ser fram emot att komma igång med arbetet att stärka staden att bli ledande i förverkligandet av Agenda 2030, säger Gustav Fridolin (MP), ordförande Stockholm stads Agenda 2030-råd.

De sakkunniga ledamöterna i rådet är, i alfabetisk ordning:
Ahmed ABDIRAHMAN
Maud EDUARDS
Helena KLINTSTRÖM
Johan KUYLENSTIERNA
Marika MARKOVITS
Azuka NNAMAKA
Anders TRANBERG
Gertrud ÅSTRÖM

Läs och dela pressmeddelandet på vårt pressrum: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/miljopartiet-i-stockholms-stad
Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35  STOCKHOLM
08–508 29 000 (växel)
www.mp.se/stockholm   
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad  
www.instagram.com/mp_sthlms_stad


Kontakt


Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02