Anna König Jerlmyr och Katarina Luhr

50 år efter att den allra första miljökonferensen hölls i Stockholm planerar FN nu en ny miljökonferens år 2022. Regeringskansliet gick nyligen ut med att man vill att Sverige ska bli värd för mötet. Beslut om plats väntas under nästa år. Stockholms finansborgarråd Anna König Jerlmyr och miljö- och klimatborgarrådet Katarina Luhr vill se att konferensen hamnar i Stockholm igen.

- Stockholm är i framkant när det gäller arbetet med en hållbar omställning – och så ska vi även fortsatt vara. Vi har högt ställda mål och jobbar inom stadens samtliga verksamheter för att möta framtidens utmaningar. Vår huvudstad är därför en perfekt plats för FN:s miljökonferens år 2022 och vi har erfarenhet av stora internationella event, säger Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd i Stockholms stad.

- Vi vill att Stockholm får bli platsen för FNs miljökonferens 2022, 50 år efter den första stockholmskonferensen. Stockholm ska vara en internationell förebild för städers miljö- och klimatarbete och vi vill vara ledande i genomförandet av FNs Agenda 2030. Sedan 1972 har Stockholm blivit en stad med renare luft, renare vatten och samtidigt som stadens användning av fossila bränslen har minskat kraftigt, något som vi är stolta att visa upp, säger Katarina Luhr (MP) miljö- och klimatborgarråd i Stockholms stad.

Stockholm blev Europas första miljöhuvudstad 2010 tack vare ett långt och framgångsrikt miljöarbete som präglats av tidiga satsningar på fjärrvärme och en väl utbyggd kollektivtrafik. Redan 1976, fyra år efter att den första miljökonferensen arrangerats i Stockholm, antog staden sitt första heltäckande miljöprogram. Nyligen gick stadens tionde miljöprogram ut på remiss för att antas under våren 2020.

Stockholm vill vara en ledande stad för att nå Parisavtalets mål och ledande i genomförandet av Agenda 2030:s 17 globala hållbarhetsmål. Stockholm ska vara fossilfritt och klimatpositivt till år 2040 med en fossilfri egen organisation redan år 2030. Alla stadens sjöar och vattendrag ska uppnå god status till senast år 2027. Som stöd i arbetet med Agenda 2030 har staden år 2019 inrättat ett Agenda 2030-råd. Sedan 1990 har stadens egna CO2-utläpp minskat med 68 % per invånare. 

För intervjuförfrågningar:
För Anna König Jerlmyr, Presschef Caroline Cederquist, telefon 076-122 91 97, email caroline.cederquist@stockholm.se
För Katarina Luhr, Pressekreterare Elisabeth Ekstrand, telefon 076-122 96 02, email elisabeth.ekstrand@stockholm.se

Läs och dela pressmeddelandet på vårt pressrum: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/miljopartiet-i-stockholms-stad
Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35  STOCKHOLM
08–508 29 000 (växel)
www.mp.se/stockholm   
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad  
www.instagram.com/mp_sthlms_stad


Kontakt


Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02