En redovisning av tillsynsarbetet i stadens naturreservat för 2010 visar på en negativ trend. 2009 bedömdes 4 av 8 naturreservat ha "god bevarandestatus", för 2010 har denna siffra sjunkit till 2 av 8.

Mätningar visar att närheten till fantastisk natur är viktigt för många stockholmare. Värdefulla naturområden mitt i staden bidrar till att göra Stockholm unikt.

- Varje år blir dessa värdefulla naturområden snabbt sämre. Självklart är detta ingen slump, tvärt om är det en tydlig trend över år. Rapporten visar att försämringen beror på den moderatledda majoritetens politiska prioriteringar, säger Per Bolund, oppositionsborgarråd för Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad.

- Dessa områden består av extra skyddsvärd natur som måste vårdas årligen. Dessutom vill Miljöpartiet skapa sju nya naturreservat. Stockholms värdefulla natur måste ges det skydd som den förtjänar, säger Per Bolund (MP).

Läs rapporten "Redovisning av tillsynsarbetet i stadens naturreservat 2010" (ärende 22): http://insyn.stockholm.se/miljo/insyn.aspx?page=agenda&nodeid=426107
Kontakt


Mårten Roslund

Pressekreterare

marten.roslund@stockholm.se

0761-22 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02