Den 1 februari blir Stockholms stad en del av förvaltningsområdena för samiska och för meänkieli, vilket innebär att rättigheterna för samer och tornedalingar nu stärks. Bland annat innebär det nya uppdraget att barn har rätt till förskola där hela eller en väsentlig del av tiden är på samiska eller meänkieli. Totalt är det nu 25 kommuner som är förvaltningsområde för samiska och 8 kommuner som är förvaltningsområde för meänkieli.

Stockholms stad är sedan 2010 förvaltningsområde för finska och 2017 beslutade Stockholms stad om att ansöka hos regeringen om att utöka stadens åtagande. I december 2018 fick staden besked om att ansökan hade beviljats och det nya beslutet träder i kraft 1 februari 2019.

- Minoriteternas språk och kultur är en viktig del av det svenska kulturarvet, och det är viktigt för mig att alla som lever och växer upp i Stockholm har lika möjligheter. Då är tillgång till det egna språket och kultur oerhört viktigt, säger Katarina Luhr (MP), miljö- och klimatborgarråd med ansvar för nationella minoriteter och urfolk.

Att vara förvaltningsområde innebär särskilda rättigheterna för de medborgare som talar samiska och meänkieli. Exempelvis har man rätt att använda sitt språk vid kontakt med staden och man har rätt till äldreomsorg där hela eller delar av verksamheten bedrivs på samiska eller meänkieli. Enligt den nya lagstiftning som trädde i kraft den 1 januari 2019 har arbetet för barn och ungdomar särskilt fokus.

- Nästa steg är att staden tillsammans med de samer och tornedalingar som bor i staden gör en kartläggning av vilka behov som finns kring förskola, äldreomsorg och modersmålsundervisning. Det är viktigt att staden tar sitt ansvar som förvaltningsområde och arbetet påbörjas redan under våren, säger Katarina Luhr.

Inom ramen för stadens arbete med nationella minoriteter har det sedan tidigare arrangerats samråd med representanter för samerna och tornedalingar. Varje år uppmärksammar staden de olika minoritetsdagarna med att hissa respektive flagga vid stadshuset. Samernas nationella dag firas den 6 februari. Tornedalingarnas dag uppmärksammas den 15 juli. För staden innebär anslutningen till nya förvaltningsområden att ett utvecklingsarbete nu påbörjas, något som görs i samråd med de nationella minoriteterna.

Läs och dela pressmeddelandet på vårt pressrum: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/miljopartiet-i-stockholms-stad
Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35  STOCKHOLM
08–508 29 000 (växel)
www.mp.se/stockholm   
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad  
www.instagram.com/mp_sthlms_stad


Kontakt


Christian Valtersson

Pressekreterare Daniel Helldén

christian.valtersson@stockholm.se

076-122 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare Katarina Luhr

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02