Daniel Helldén Fotograf/Källa: Philip Lantz

Idag presenteras Stockholms stads nya avsiktsförklaring med elsparkcykelföretag i Stockholm. I och med avsiktsförklaringen så åtar sig elsparkcykelföretagen att inom 120 minuter flytta på elsparkcyklar som parkerats trafikfarligt eller hindrande. På flera centrala platser i staden kommer det nu inte vara möjligt att parkera en elsparkcykel, till exempel Medborgarplatsen, Odenplan och Sergels Torg. Samtidigt åtar sig staden att avsätta mark för så kallade hotspots där stockholmarna kan låna eller återlämna fordonen.

 – Nya fossilfria transporter som underlättar stockholmarnas mobilitet är något positivt. Vi ser hur elsparkcyklarna snabbt blivit populära bland stockholmarna. Samtidigt har vi sett att det finns utmaningar och problem med elscootrarna, inte minst i hur de har stått parkerade och hur snabbt de har körts på trängre utrymmen. Utmaningar som vi genom den här överenskommelsen förhoppningsvis hittat gemensamma lösningar kring, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd

Elsparkcykelföretagen ska inom 120 minuter från att bolaget fått kännedom om elsparkcyklar som parkerats trafikfarligt eller hindrande flytta dessa till lämplig uppställningsplats. Bolaget säkerställer att deras personal att inte ställer ut elsparkcyklar så att de står hindrande eller trafikfarligt och ska informera sina användare om att elsparkcyklarna inte ska lämnas trafikfarligt eller hindrande. Bolagen har även åtagit sig ha lättillgängliga kontaktuppgifter på minst svenska och engelska som användare och allmänhet kan använda för att informera bolagen att en elscooter står felparkerad.

 – Genom att företagen åtar sig att flytta på elsparkcyklar som står trafikfarligt eller hindrande så löser vi en del av de problem och barnsjukdomar som vi märkt av när stockholmarna snabbt börjat använda elsparkcyklarna i sin vardag. Det är viktigt inte minst med tanke på framkomligheten för personer med funktionsnedsättning, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd

Stockholms stad kommer nu även att etablera ett antal hotspots, vilket är markerade parkeringsytor där stockholmarna kommer uppmuntras att låna eller återlämna fordonen. Genom hotspots så skapas ordning och reda på platser där många människor rör sig, då elsparkcyklarna nu kan samlas upp på för ändamålet avsedda platser.

Avsiktsförklaringen kommer att beslutas på Trafiknämnden 25 april, därefter kommer avsiktsförklaringen att signeras var för sig mellan Stockholms stad och de olika elsparkcykelföretagen. Avsiktsförklaringen är avstämd med de aktörer som redan är etablerade i Stockholm och dessa är positivt inställda till att signera avsiktsförklaringen.

 – Som stad har vi få formella möjligheter att ställa krav på elsparkcykelföretagen, men genom en avsiktsförklaring där både staden och företagen gör flera åtaganden så har vi förhoppningsvis hittat en väg framåt där vi pragmatiskt skapar bra lösningar både för stockholmarna och för klimatet, samtidigt som vi gynnar ny teknik och innovativa lösningar, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd

 

Följande platser kommer det ej vara möjligt att parkera en elsparkcykel på:

 1. Gamla Stan med undantag av Munkbroleden och Skeppsbron.
 2. Odenplan
 3. Stadshuset gård och park
 4. Helgeandsholmen med undantag av längs Norrbro
 5. Sergels Torgs nedre plan
 6. Parkområdet i Rålambshovsparken
 7. Drakenbergsparken
 8. Medborgarplatsen

Följande platser kommer fordonens maxhastighet genom GPS-teknik, så kallad geofencing, begränsas till max 6 km/h:

 1. Drottninggatans gågata i hela sin sträckning
 2. Biblioteksgatans hela sträckning
 3. Götgatans sträckning mellan Sankt Paulsgatan och Högbergsgatan
 4. Hela Gamla Stan med undantag för gator och cykelbanor på Munkbroleden och Skeppsbron.

Utöver denna begräsning av maxhastigheten åtar sig bolagen att löpande informera sina kunder om att det ej är lagligt att framföra fordonen snabbare än 6 km/h på någon gångbana, trottoar eller gågata.

Läs och dela pressmeddelandet på vårt pressrum: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/miljopartiet-i-stockholms-stad
Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35  STOCKHOLM
08–508 29 000 (växel)
www.mp.se/stockholm   
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad  
www.instagram.com/mp_sthlms_stad


Kontakt


Christian Valtersson

Pressekreterare Daniel Helldén

christian.valtersson@stockholm.se

076-122 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare Katarina Luhr

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02