Daniel Helldén Fotograf/Källa: Philip Lantz

Trafiknämnden har beslutat att starta ett arbete med att revidera vitesnivåerna för arbeten som påverkar trafiken. Genom högre vitesnivåer får alla de aktörer som gräver i stadens gator ökade incitament att samordna sig och utföra flera arbeten samtidigt. Med bättre samordning och koordinering av trafikstörande arbeten så förbättras framkomligheten för alla trafikslag på Stockholms gator.

 – Det ska löna sig att göra rätt, men då måste det också kosta för entreprenörer som inte sköter sig. Genom en översyn av vitesnivåerna hoppas vi förbättra framkomligheten för alla trafikslag på Stockholms gator, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd

Under 2019 gjordes cirka 1200 kontroller och inspektioner av trafikpåverkande arbeten, vilket till exempel handlar om arbeten med vatten, avlopp, fiber, elnät och gasnät. Viten motsvarande 5,7 miljoner skrevs ut.

 – Det här kan till exempel handla om viten vid dålig skyltning och omledning av trafik när entreprenörer gräver i gatan. Sånt som går ut över trafikanterna i deras vardag när det brister och i värsta fall är direkt trafikfarligt, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd

Uppdraget är del av det budgetunderlag som godkändes av trafiknämnden under torsdagen. Arbeten med översyn av viten pågår inom tillståndsavdelningen på Trafikkontoret. En revidering förväntas ske senare under 2020.

 

Exempel på nuvarande vitesnivåer:

  • Grundläggande avstängning inte är utförd, t.ex. inte följer TA-plan (trafikanordningsplan). Arbetsområdet är farligt för trafikanter och personal: 15 000 kr
  • Bristande skyltning, till exempel saknas vägmärke för vägarbete, hastighet eller körfältsförändring: 9 000 kr
  • Grov avvikelse från beviljad TA-plan: 5 000 kr
  • Personal saknar godkänd utbildning: 4 000 kr

 

Uppdraget i sin helhet:

”Kontoret arbetar även med att revidera viten kopplat till avvikelser från trafikanordningsplaner-planer (TA-planer). Detta eftersom kontorets inspektioner visar att nuvarande vitesnivåer inte får tillräcklig effekt. Efter revideringen förväntas intäkterna från vitena initialt öka men i takt med att samordning och koordinering av de trafikstörande arbetena ökar förväntas antalet viten minska. Även antalet tillstånd förväntas minska eftersom en förbättrad samordning kan leda till att aktörer passar på att utföra fler arbeten samtidigt. Båda dessa minskningar kan på sikt påverka intäkterna negativt.”

Läs och dela pressmeddelandet på vårt pressrum: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/miljopartiet-i-stockholms-stad
Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35  STOCKHOLM
08–508 29 000 (växel)
www.mp.se/stockholm   
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad  
www.instagram.com/mp_sthlms_stad


Ämnen

Transport

Platser

Stockholm

Kontakt


Mårten Roslund

Pressekreterare

marten.roslund@stockholm.se

0761-22 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02