Idag, den 20 november, är det 23 år sedan barnkonventionen antogs av FN. Trots det saknar Stockholms stad en struktur för hur barns rättigheter ska garanteras. Det visar en färsk revisionsrapport genomförd av Stockholms stad.

- Vi tycker inte att den moderatledda majoriteten tar detta på allvar. Revisionsrapporten pekar på stora brister och det framgår tydligt att det är viktigt med ett övergripande styrdokument för hur staden ska arbeta med barns rätt enligt barnkonventionen, säger Åsa Jernberg (MP), gruppledare i Stockholms stad.

- Vi skulle vilja att staden tar fram ett handlingsprogram för hur barnets rättigheter ska stärkas inom staden, och att detta görs tillsammans med barn och unga samt den ideella sektorn. Ett sådant handlingsprogram kan fungera som det övergripande styrdokument som staden behöver, säger Åsa Jernberg.

Länk till revisionsrapporten

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STAD
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region

PRESSEKRETERARE
Hakim Belarbi
0761-22 96 57
hakim.belarbi@stockholm.se
Kontakt


Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02