Fotograf/Källa: Foto: Ewa Sigfrid, Miljöpartiet i Stockholms stad

Stockholms stad har vunnit arkitektpriset Guldrummet för Levande Stockholm, konceptet som förvandlar gator och torg till bilfria platser, pop up-parker och gågator där folklivet får ta plats. Priset delades ut igår kväll av Stockholms Arkitektförening.

 – Att Levande Stockholm fått detta pris bekräftar att vi genom sommargågatorna lyckats skapa mer attraktiva stadsrum som är uppskattade av stockholmarna, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP). 

 – Konceptet med Levande Stockholm har redan inspirerat andra. När München var här för något år sedan blev de så imponerade att de tog med konceptet hem och nu själva försöker skapa sommargågator enligt Stockholms modell, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP)

 

Juryns motivering: 

Genom initiativet Levande Stockholm har Trafikkontoret satt fokus på vilka som är viktiga och ska få plats i staden – människorna, inte bilarna. Sedan 2015 har staden förvandlat gator och torg till levande uteplatser och gågator utan trafik. Målet är att göra det offentliga rummet mer tillgängligt för alla och bidra till en mer miljömässigt hållbar utveckling. Från att ha varit ett projekt i den mindre skalan, främst inriktat mot innerstan, har det vuxit och involverar nu flera delar av Stockholm, såväl innerstad som ytterstad, sommar som vinter. Projektet inspirerar nu andra platser runt om i landet och visar hur tillfällig arkitektur, med små medel, kan hjälpa till att minska bilens inverkan i våra gemensamma offentliga rum, till förmån för grönska och möten. Kanske kommer vi till och med se dessa permanentas en vacker dag?

 

Om Levande Stockholm: 

  • Arbetet med Levande Stockholm har pågått sedan 2015 med syftet att levandegöra stadens offentliga rum, skapa trivsamma utemiljöer och ett attraktivt stadsliv.

  • Genom Levande Stockholm så förvandlas gator och torg till bilfria platser med mer utrymme för människor, till exempel genom att det som varit parkeringsplatser förvandlas till uteserveringar och genom att planteringar och sittplatser ställs ut

  • I år har Levande Stockholm utökats genom ett starkare samarbete med Kulturförvaltningen. Detta innebär att det i sommar, på eller i anslutning till sommargågatorna, kommer att genomföras dockteater, konserter och performancekonst på flera platser. 

  • Under 2018 genomfördes en enkät till närboende och företagare utmed sommargågatorna, 84 procent ville att deras gata ska vara sommargågata även i framtiden. 

  • De ursprungliga två gatorna har successivt utökats, 2019 finns Levande Stockholm på 22 platser runt om i staden genom sommargågator, sommartorg och popupparker både i ytterstad och i innerstad. 

Läs och dela pressmeddelandet på vårt pressrum: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/miljopartiet-i-stockholms-stad
Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35  STOCKHOLM
08–508 29 000 (växel)
www.mp.se/stockholm   
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad  
www.instagram.com/mp_sthlms_stad


Platser

Stockholm

Kontakt


Christian Valtersson

Pressekreterare Daniel Helldén

christian.valtersson@stockholm.se

076-122 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare Katarina Luhr

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02