Daniel Helldén Fotograf/Källa: Philip Lantz

Idag har regeringen gett Transportstyrelsen i uppdrag att se över regleringen av elsparkcyklar, bland annat med syfte att ge kommunerna bättre möjlighet att reglera nya trafikslag och att se över frågan om tillståndsplikt. Uppdraget välkomnas av trafikborgarrådet Daniel Helldén och är i linje med vad han tidigare föreslagit.

 – Jag välkomnar att regeringen ger Transportstyrelsen detta uppdrag. Elsparkcyklarna kan spela en viktig roll i transportsystemet och innebär ytterligare ett alternativ till bilen, men har också lett till utmaningar bland annat för personer med funktionsnedsättningar, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholms stad

Uppdraget innebär även att Transportstyrelsen ska se över frågan om tillståndsplikt, något som Daniel Helldén föreslog på DN Debatt tidigare i år.

 – Det är särskilt positivt att regeringen nu lyfter frågan om tillståndsplikt, vilket är helt i linje med vad jag själv föreslagit. En tillståndsplikt gör så att kommunerna själva kan utforma vilka krav det är lämpligt att ställa på friflytande mobilitetslösningar, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd

Läs och dela pressmeddelandet på vårt pressrum: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/miljopartiet-i-stockholms-stad
Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35  STOCKHOLM
08–508 29 000 (växel)
www.mp.se/stockholm   
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad  
www.instagram.com/mp_sthlms_stadKontakt


Christian Valtersson

Pressekreterare Daniel Helldén

christian.valtersson@stockholm.se

076-122 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare Katarina Luhr

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02