Foto: Lars Tunbjörk

27 biografer digitaliseras, kvalitetsfilmsaktörer stärks och växthusverksamhet för unga filmare i hela landet får stöd. Bland projekten finns bland annat satsningar på dagföreställningar med hjälp av digital teknik och film i skolan.


Fotografen från Riga av Maud Nycander. Distributören Folkets Bio får nu stöd för att sprida denna och andra filmer. Foto: Lars Tunbjörk

Det handlar till stor del om årslånga stöd som ger filmorganisationer möjlighet att arbeta långsiktigt och strategiskt. Men även punktinsatser finns riktade mot biografer, som kan revolutionera filmdistributionen i landet.
Bengt Toll, vice VD och chef för avdelningen Publiken:
- Digitaliseringen och konsumentperspektivet är två prioriterade frågor för Filminstitutet idag. Med denna satsning bidrar vi till digitalisering av 27 biografer i hela landet, samtidigt som vi också stärker kvalitetsfilmsvisningar såväl på biografer som i landets klassrum. Vi bidrar också till att öka publikens kunskap om film och stärker förutsättningarna för ungas eget filmskapande.

Digitalt projekt

Filminstitutet presenterade tidigare i år ett projekt för digitalisering av ett begränsat antal utvalda biografer. Biografägare runt om i landet har visat stort intresse för projektet och på kort tid har 90 ansökningar kommit in. I många fall visar detta även på stort lokalt intresse, inte minst från kommuner, eftersom sökande biografer själva måste ordna minst 40 % av beloppet.

Bland stödmottagarna finns Biostaden, Karlskrona som med hjälp av digital teknik bland annat satsar på pensionärer genom dagföreställningar och Visir, Leksand som satsar på visningar för hörselskadade. Liksom de andra biograferna i projektet ska man också bredda utbudet av svensk film.

Ökat stöd till regionala resurscentrum

Stödet riktas nu tydligare mot barn och ungdom, både i skolan och på fritiden och växthusverksamhet för unga filmare. Med stödet kan resurscentrumen på lång sikt stärka filmintresset, filmutbudet och filmskapandet i hela landet. Bland stödmottagarna finns Film i Västmanland som engagerar filmare i regionen för att arbeta som pedagoger i skolorna och Film i Öst som arrangerar studiedagar och filmvisningar för blivande lärare.

Ökat stöd till visningsorganisationer

Folkets Hus och Parker får stöd för sitt arbete med digitala kvalitetsbiografer i såväl storstäder som på mindre orter. Sveriges Förenade Filmstudios får stöd för att utveckla arbetet med filmstudios i hela landet. Även Folkets Bio, med sin unika roll som både kvalitetsdistributör och biografkedja, får stöd.

Digitalbioprojektet
Stöd till regionala resurscentrum
Stöd till visningsorganisationer


Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontakt


Per Perstrand

Kommunikatör / Communications Officer – Press

per.perstrand@filminstitutet.se

+46(0)8 665 12 16

+46(0)70 491 61 13

Jan Göransson

Presschef / Head of Press

Jan.Goransson@filminstitutet.se

+46 (0)8-665 11 00

+46 (0)8-665 11 61

+46 (0)706 03 03 62

Martin Frostberg

Kommunikation / Communications & PR

martin.frostberg@filminstitutet.se

+46 8 665 12 12

Torkel Stål

Analytiker / Analyst

torkel.stal@filminstitutet.se

+46 (0)8-665 11 00

+46 (0)8 665 11 40

+46 (0)70 330 42 34