Fotograf/Källa: VGR

Natur- och kulturarvets ideella föreningar får ett särskilt riktat stöd från Västra Götalandsregionen med anledning av corona-pandemin. Stödet kommer från Kulturnämnden och genom de tre mottagarna fördelas medel vidare till medlemsföreningar i hela Västra Götaland.

Det civila samhällets kunskaper och engagemang har stor betydelse för att natur- och kulturarv tas tillvara. Ofta är det ideella insatser som bevarar, utvecklar och tillgängliggör det lokala natur- och kulturarvet. Många ideella föreningar har drabbats hårt av corona-pandemin, då fasta driftskostnader för verksamhet på besöksmål och arbetslivsmuseer kvarstår, samtidigt som intäkter från bland annat besökare uteblir. Därför ger Kulturnämnden nu ett särskilt riktat stöd till ideella medlemsföreningar inom natur- och kulturarv.

Ideella organisationer inom natur- och kulturarv som får stöd:

  • HembygdVäst, 900 000 kronor
  • Maritimt i Väst, 650 000 kronor
  • NAV - industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst, 250 000 kronor

HembygdVäst

Hembygdsrörelsen fyller en viktig roll genom sitt arbete med att bevara, utveckla och tillgängliggöra det lokala natur- och kulturarvet. HembygdVäst har sammanlagt drygt 400 medlemsföreningar och över 80 000 medlemmar. Genom hembygdsrörelsen erbjuds årligen tiotusentals aktiviteter i Västra Götaland – en värdefull social gemenskap och meningsfull sysselsättning för väldigt många. HembygdVäst består av Bohusläns Hembygdsförbund, Dalslands Fornminnes och Hembygdsförbund, Göteborgs hembygdsförbund och Västergötlands Hembygdsförbund.

Maritimt i väst

Maritimt i Väst är en ideell förening som stödjer och skapar ett intresse för det maritima kulturarvet i Västra Götaland. Verksamheten har stor betydelse för invånares och särskilt barn och ungas tillgång till och delaktighet i det maritima kulturarvet.

NAV – industrihistoria och arbetslivsmuseer

Västra Götaland har en rik och spännande industri- och arbetslivshistoria. NAV - industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst är en ideell medlemsförening som synliggör arbetslivsmuseerna i Västra Götaland och främjar intresset för industrihistoria. I regionen finns fler än 150 arbetslivsmuseer.

 

För kommentarer från Västra Götalandsregionens kulturpolitiker
Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-341 05 65

Daniel Andersson (L), 1:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 0766-29 87 43

Ann-Charlott Karlsson (S), 2:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-085 25 55

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Vem du än är och var du än bor ska du alltid ha nära till kulturen i Västra Götaland. Kultur är en grundförutsättning för aktiva och engagerade medborgare, och delaktighet bidrar till demokratisk utveckling. Kultur kan få människor att växa och har stor betydelse för sysselsättning, regional utveckling och tillväxt i Västra Götaland. Mer information finns på www.vgregion.se/kulturVästra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Gabriel Holmqvist

Pressekreterare/ kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Pressekreterare/ kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/ kommunikatör

presstjansten@vgregion.se