Misa kommer från och med hösten 2014 arbeta i ett projekt tillsammans med KTH och Autism- och Aspergerförbundet. Ägare till projektet är Autism- och Aspergerförbundet som finansieras av Allmänna Arvsfonden. Syftet med projektet är skapa ett strukturerat och individuellt arbetssätt riktat till studenter med Asperger syndrom vid högskola och universitet.

Misa kommer från och med hösten 2014 arbeta i ett projekt tillsammans med KTH och  Autism- och Aspergerförbundet. Ägare till projektet är Autism- och Aspergerförbundet som finansieras av Allmänna Arvsfonden. Syftet med projektet är skapa ett strukturerat och individuellt arbetssätt riktat till studenter med Asperger syndrom vid högskola och universitet.

Målet är att tillsammans med målgruppen skapa fungerande verktyg och metoder som ska ge stöd i hela studiesituationen.

Under projektet kommer 20 studenter följas på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och tillsammans med dem kommer stödinsatser prövas och utvärderas. Det ska också inhämtas kunskap från forskning och internationella erfarenheter.

Projektet ska dokumenteras och bli till handböcker som vänder sig till universiteten/högskolorna, studenterna själva samt till samordnare/mentorer som stöttar dessa studenter.

Detta är en unik satsning som Autism & Aspergerförbundet  och Misa diskuterat på varsitt håll en längre tid.

Kontaktpersoner på Misa:
Annelie Eldås, Misa Kungsgatan  annelie.eldas@misa.se
Jörgen Palm, Misa Kungsgatan    jorgen.palm@misa.se 

 
Misa vänder sig till personer som har en önskan om att få arbeta och har svårigheter att på egen hand ta sig fram i arbetslivet. Vi arbetar med att matcha personens resurser och positiva egenskaper med passande arbetsplats och arbetsuppgifter. Vår ambition är att möjliggöra en anställning i de fall personen har det som mål. Vår grundidé är att alla som vill kan delta i arbetslivet med rätt stöd.


Kontakt


Camilla Gabrielli

Marknadskoordinator

camilla.gabrielli@misa.se

08-58410645

070-992 14 81

Åsa Maria Goop

VD

asa.goop@misa.se

08-580 813 40

Lennart Jönsson

Ägare - Styrelseordförande

lennart.jonsson@misa.se

08-580 813 40

070-852 99 88