strong>Regionutvecklingsnämnden beslutade vid tisdagens möte om stöd till projekt för att utveckla metanol som drivmedel för småbåtar liksom om utvecklingsstöd för företag att växa internationellt. Ett annat av dagens beslut handlar om stöd till att förebygga psykisk ohälsa hos ensamkommande flyktingbarn. 

Fler företag ska växa internationellt

Västsvenska Handelskammaren får 1 300 720 kronor till projektet Gå Globalt, som ska hjälpa små och medelstora företag att växa och stärka sin konkurrenskraft genom internationell handel och ökad export. Projektet ska bland annat hjälpa företag med matchning mot lämplig exportmarknad och att öka kunskaper om exportteknik, affärsjuridik, och transportvillkor.

Förebygga psykisk ohälsa hos ensamkommande flyktingungdomar

Barn- och ungdomspsykiatriska klinikens asylmottagning på Södra Älvsborgs Sjukhus och Borås kommun får 5 498 400 kronor för ett samarbete som ska förebygga psykisk ohälsa och öka skolnärvaron för ensamkommande flyktingungdomar. Satsningen ska bland anat utbilda boendepersonal, elevhälsan, lärare, socialtjänst och gode män i hälsa och egenvård. Nämnden ger stödet inom ramen för Västra Götalandsregionens Sociala investeringar. Genom investeringarna testas nya metoder och arbetssätt som implementeras i ordinarie verksamheter hos kommuner och region. Till denna andra ansökningsomgång kom det in sju ansökningar, varav en beviljades.

Utveckla hälso- och sjukvården

Sahlgrenska Universitetsjukhuset får 6 500 000 kronor i fortsatt stöd till för att utveckla Innovationsplattform VGR, som arbetar för att utveckla kvalitet och effektivitet i hälso- och sjukvården. Verksamheten hjälper dels sjukvårdsmedarbetare med utvecklingsidéer att hitta partners inom akademi och näringsliv för att utveckla idéerna till nya produkter och tjänster. Dels får externa aktörer inom sjukvårdsutveckling hjälp att hitta samarbetspartners inom sjukvården. Verksamheten är också ett stöd för alla verksamheter i Västra Götalandsregionen vad gäller rådgivning kring exempelvis produktutveckling och juridik.

Metanol som drivmedel till småbåtar

Idag finns metanolmotorer till stora fartyg men alternativet saknas för mindre motorer. Projektet SUMMETH får 1 653 000 kronor för att undersöka möjligheterna för metanol till mindre båtar och för att testa och utvärdera olika förbränningstekniker för metanol. Tillgång till och distribution av förnybar metanol för sjötransporter ska också utvärderas.

Kontaktperson: Birgitta Losman, ordförande regionutvecklingsnämnden, 0703-67 95 80

Om regionutvecklingsnämnden

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd har ansvaret för att finansiera insatser för att främja tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Satsningarna görs inom ramen för de olika strategier och program som finns, bland annat Vision Västra Götaland, tillväxtprogrammen och olika EU-program.

I nämndens uppdrag ingår även att hantera en stor del av statens insatser för region- och näringslivsutveckling och för bredbandsutbyggnad.

Regionutvecklingsnämnden ansvarar också för uppdragsbeskrivning och finansiering av olika hel- eller delägda bolag och verksamheter som till exempel Västsvenska Turistrådet, Almi Företagspartner Väst, naturbruksgymnasierna, Film i Väst, Stenebyskolan och Dalslands Kanal.

Handlingar och lista på samtliga beslut i korthet finns på www.vgregion.se/run.

Följ oss på Facebook www.facebook.com/UtvecklingVastraGotaland


Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se