Idag fattar socialnämnden beslut om att starta ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Bris om stödgrupper för familjehemsplacerade barn. Målet med stödgrupperna är att ge barnen möjlighet att träffa andra barn i liknande situation för att förstå och uttrycka tankar, känslor och upplevelser. Idag finns det stödgrupper i två av fjorton stadsdelar i Stockholm men i och med budget för 2017 ska stödgrupper erbjudas i alla stadsdelar. Genom kommande beslut i socialnämnden idag blir det Bris som kommer att genomföra stödgrupperna. Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd i Stockholms stad, menar att stödgrupper för familjehemsplacerade barn kan betyda mycket för barn som inte bor med sina föräldrar.

- Att bli placerad i ett familjehem är en otroligt stor omställning för ett barn. Det skapar många tankar och frågor som kan vara väldigt bra att få prata om med andra barn som är i samma situation. Att vi nu gör detta tillsammans med Bris känns väldigt bra. Idéburet offentligt partnerskap är ett utmärkt sätt för kommun och civilsamhälle att samarbeta på, säger Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd i Stockholms stad.

Syftet med partnerskapet är att erbjuda och göra stödgruppsverksamhet tillgängligt för familjehemsplacerade barn i åldrarna 7-18 år i stadens stadsdelar.

Läs mer i tjänsteutlåtandet som går att hitta här>>

Fakta om IOP:
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansform avseende en viss verksamhet som ingås mellan en eller flera idéburna organisationer och den offentliga sektorn. Det är en samverkansform som kan användas när varken normerande föreningsbidrag eller upphandling är lämpligt. 

För vidare information

Cecilia Engström, pressekreterare, 076-122 96 22
cecilia.engstroem@stockholm.se

Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad

Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad
www.instagram.com/mp_sthlms_stad/
Kontakt


Mårten Roslund

Pressekreterare

marten.roslund@stockholm.se

0761-22 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02