Upprop undertecknat av ledande miljöorganisationer i Sverige mot Preems planerade utbyggnad i Lysekil: Den 10 mars inleds förhandlingar i Lysekil med anledning av regeringens tillåtlighetsprövning av Preems ansökan om en utökad verksamhet som skulle göra företagets raffinaderi till Sveriges enskilt största utsläppskälla av koldioxid och innebära en ökning på 60 procent. Med anledning av detta har folkinitiativet Stoppa Preemraff tagit initiativ till ett Upprop mot Preems planerade utbyggnad. Uppropet har nu undertecknats av ett flertal av Sveriges framträdande miljöorganisationer och listan av undertecknare förväntas att fyllas på efterhand. Uppropet har publicerats i Dagens ETC 28/2 och i Bohusläningen 29/2. Uppropet med samtliga undertecknare presenteras nedan och i bifogad fil. För frågor och kontakt med folkinitiativet Stoppa Preemraff hör gärna av er till vår presskoordinator Jessica Lovell, Stoppa Preemraff, tel: 0762-393713, epost: lovell.jessica@gmail.com

Vi uppmanar Regeringen att stoppa Preems planerade utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil och att avveckla det fossila.

Det råder vetenskaplig konsensus om att de klimatförändringar vi ser idag är orsakade av människans utsläpp av växthusgaser. Vi börjar närma oss en förtvivlad situation. I detta läge ansöker Preem om att utöka sina utsläpp med 60 % jämfört med idag. Det skulle göra Preem till den största utsläpparen i hela landet. Satsningen skulle i verkligheten göra det omöjligt för Sverige att uppfylla sina klimatmål och Parisavtalet.

I sina reklamkampanjer beskriver Preem att de snart kommer att bli ett klimatneutralt raffinaderi. Men deras ansökan om utbyggnaden i Lysekil handlar främst om att få tillverka bensin och diesel av sitt eget tjockolje-avfall. De ansöker också om att få hantera bioråvaror. I Preems ansökan finns dock inga rättsligt bindande skrivningar om minskade utsläpp eller övergång till biobränslen. Preem har själva skrivit att deras klimatlöften bara kommer att infrias ”under förutsättning att miljötillstånd erhålles och ekonomiska förutsättningar finns”. Preem vill först få tillstånd till att släppa ut en extra miljon ton koldioxid per år innan de överväger om det är lönsamt att stå för sina löften.

Det är inte möjligt att genomföra en omställning till ett fossilfritt samhälle och samtidigt tillåta utbyggnaden av infrastrukturen för fossila bränslen. Om klimatlagen och regeringsformen följs borde inte något annat än ett nej till utbyggnaden vara möjligt. Det är regeringens ansvar att förhindra att Sverige tar ett historiskt steg i helt fel riktning.

De som arbetar i fossil verksamhet ska inte behöva ta konsekvenserna av en avveckling. Samhället måste börja ta ansvar för att skapa nya hållbara arbeten.

Vi kräver att regeringen:

· Stoppar Preems utbyggnad i Lysekil

· Startar avvecklingen av den fossila industrin

· Stödjer utvecklingen av hållbara arbeten

 

Extinction Rebellion Sverige

Greenpeace

Naturskyddsföreningen Lysekil/Munkedal

Fältbiologerna

Fridays For Future Sverige och Greta Thunberg

Grön Ungdom

Rädda Barnens Ungdomsförbund

Fossilgasfällan

Fossil Free Sweden

Klimatstudenterna

POW (protect our winters)

Klimataktion

We don't have time

Björkåfrihet

Läkare för Miljön

Jordens Vänner

Strandskyddarna

Fi Västra Götaland

Fredens Hus Göteborg

Svenska kvinnors vänsterförbund

Maja Rosén, initiativtagare till Vi håller oss på jordenJordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden icke vinstdrivande organisation som arbetar för miljö och solidaritet. Organisationen verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. Vi värnar om demokrati, folkrörelsesamarbete, jämlikhet mellan könen och kulturell mångfald.


Kontakt