En tredjedel av det som hamnar i en vanlig soppåse är förpackningar och tidningar. Om de istället hade lämnats till återvinning hade vi kunnat spara mängder av energi och minskat utsläppen av växthusgaser.

När en glasburk materialåtervinns sparas till exempel energi som räcker för att rosta fem skivor bröd. Och återvinningen av en enda schampoflaska sparar lika mycket energi som krävs för att koka 1,5 liter vatten.

Materialåtervinning har alltså stor potential. Men trots att många idag pratar om sopsortering och miljönytta kan det vara svårt att leva upp till de goda förutsättningarna. Det vill vi ändra på.

I dag startar Avfall Sverige därför en kampanj för att öka materialåtervinningen.

– Målet med kampanjen är att öka svenska folkets medvetenhet om vikten av materialåtervinning och därmed öka allas vår sopsortering. Därmed bidrar vi alla till bättre resurshushållning, säger Weine Wiqvist, vd för Avfall Sverige.

Avfall Sverige samarbetar även i denna kampanjen med Hilanders.

För mer information kontakta informationschef Anna-Carin Gripwall, tel 040-23 66 11.
Eller besök oss på www.facebook.se/sveriges.storsta.miljororelse

Not: Besparingen av koldioxid och energi avser jämförelse med användning av materialåtervunnen råvara istället för jungfrulig.Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20