Daniel Helldén Fotograf/Källa: Philip Lantz

På Trafiknämnden idag kommer den grönblåa majoriteten besluta om kraftfulla insatser för att underlätta att ta cykeln i Stockholms stad. Fem olika projekt ska stärka cykelinfrastrukturen genom att bygga nya eller bredda befintliga cykelbanor, och dessutom kommer 2000 cykelparkeringar årligen 2021 och 2022 att godkännas. Cykelbanorna finns i Hägersten, Gullmarsplan/Årsta, Östermalm och Bromma.

 – Vi har sett en stor ökning av andelen som väljer cykeln i Stockholm de senaste åren. Genom att förbättra cykelinfrastrukturen ytterligare på centrala platser där många rör sig minskar vi konflikterna mellan gående och cyklister och gör det både tryggare och säkrare i trafiken, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd

Ett av de projekt som är uppe för beslut är en ombyggnad av Hägerstensvägen. Här passerar runt två tusen cyklister dagligen från sydvästra Stockholm på sin väg in mot staden:

 – Det här är en otroligt viktig länk för att det ska vara lätt att välja cykeln för alla som bor i Bredäng, Skärholmen, Axelsberg, Midsommarkransen, Aspudden och andra delar av sydvästra Stockholm säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd

Även gång- och cykelbanorna utmed Johanneshovsvägen kommer att breddas rejält, en central plats för gående och cyklister i sydöstra delen av staden. Här breddas från 3 meter där gående och cyklister samsas idag till 6,5-7 meter varav mer än tre meter för gående och 3,25 meter dubbelriktad cykelbana:

 – Alla de stockholmare som ska till Värmdö gymnasium, Årstaskolan och Enskedehallen påverkas av den här förbättringen. Genom att bredda rejält bygger vi bort konfliktpunkter mellan gående och cyklister, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd

Nu färdigställs också gång- och cykelbanorna utmed Ulvsundavägen i Bromma. Tvåtredjedelar av Ulvsundavägen har redan fått nya gång- och cykelbanor, nu färdigställs detta genom att beslut tas även om den sista tredjedelen:

 – I den här delen av Bromma kommer det närmaste decennierna tillkomma tusentals bostäder och kontor. Både där Ulvsunda industriområde ligger idag, och på sikt där Bromma Flygplats breder ut sig och i nuläget hindrar stadsutvecklingen, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd

Fakta, ärenden för att förbättra infrastrukturen för cykel som beslutas idag på trafiknämnden 11 juni:

  • Hägerstensvägen (Hägersten-Liljeholmen) på sträckan mellan Södertäljevägen och Kilabergsvägen, här ska både gång- och cykelbanor breddas och korsningspunkter trafiksäkras. Idag cirka 2000 cyklister dagligen. Investeringsutgift 42 miljoner kronor.
  • Johanneshovsvägen (Enskede-Årsta-Vantör), i närheten av Gullmarsplan. Breddning för både cykel och gående, på sträckan förbi Årstaskolan, Värmdö gymnasium och Enskedehallen där många passerar breddas det till 7 meter. Ärendet innehåller även förbättringar av belysningen och åtgärder i gång- och cykeltunneln under Gullmarsplan. Idag cirka 2500 – 3500 cyklister dagligen. Investeringsutgift 25 miljoner kronor.
  • Engelbrektsgatan (Östermalm), föreslås få dubbelriktade cykelbanor hela vägen mellan Humlegårdsgatan och Valhallavägen. Framförallt parkeringsplatser görs om till yta för cyklister. Investeringsutgift 20 miljoner kronor.
  • Ulvsundavägen (Bromma), här breddas för både gående och cyklister mellan Kvarnbacksvägen och Flygplatsinfarten. Sista etappen i att hela Ulvsundavägen ska ha fungerande cykelinfrastruktur. Ulvsundavägen är tungt trafikerad av bilar, så här separeras gång- och cykelväg med räcke från biltrafiken. Investeringsutgift 57 miljoner kronor.
  • Cykelparkering. Samtidigt tas beslut om 2000 nya cykelparkeringar årligen 2021 och 2022 runt om i hela staden. Investeringsutgift 26 miljoner kronor.

 

Läs och dela pressmeddelandet på vårt pressrum: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/miljopartiet-i-stockholms-stad
Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35  STOCKHOLM
08–508 29 000 (växel)
www.mp.se/stockholm   
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad  
www.instagram.com/mp_sthlms_stadKontakt


Mårten Roslund

Pressekreterare

marten.roslund@stockholm.se

0761-22 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02