Profilbild

Lördag 8 april klockan 13 hålls en stor manifestation på Gustav Adolfs torg i Göteborg. Bakgrunden är de stora nedskärningar i stödet till barn och vuxna med funktionsnedsättning som pågått det senaste året. Bland annat föll över 400 personer ur systemet med personlig assistans under förra året.

På lördag samlas socialdemokraterna till partikongress i Göteborg. Parollen är Trygghet i en ny tid. Samtidigt samlas funktionshinderrörelsen och alla som upprörs över neddragningarna till en manifestation i samma stad.

- Vi är många som fått känna av att den trygghet som socialdemokraterna talar om, den gäller inte alla. Det säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar. Att kalla kongressen Trygghet i en ny tid känns väldigt cyniskt.

Hela 66 motioner till s-kongressen är kritiska till de besparingar som pågår inom LSS och personlig assistans. Partiledningen anser dock att motionerna är besvarade i och med den utredning som ska arbeta till oktober 2018 och som har ett mycket tydlig besparingsdirektiv. Det har det senaste året blivit oerhört mycket svårare att få det stöd man har rätt till enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Idag avslås till exempel åtta av tio nyansökningar om personlig assistans. Barn med mycket stora behov förlorar sin assistans och familjernas liv slås i spillror.

Manifestationen genomförs under parollen Assistans är frihet - Rädda LSS. Bland talarna:

Bengt Westerberg, socialminister när reformen genomfördes på 1990-talet.
Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
Björn Häll Kellerman, förbundsordförande i Unga Rörelsehindrade

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, bland annat cerebral pares (cp), ryggmärgsbråck, och muskelsjukdomar. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning.


Kontakt


Maria Persdotter

Förbundsordförande

maria.persdotter@rbu.se

072-250 88 31