En ny rapport från Miljöförvaltningen och Trafikkontoret i Stockholms stad visar på en kraftig ökning av antalet laddbara fordon i Stockholm. Antalet ökade med 47 % från år 2017 till år 2018. Samtidigt har utbyggnaden av laddinfrastrukturen fortsatt i staden.

 – Det är fantastiskt att antalet laddbara fordon, både elbilar och laddhybrider, ökar kraftigt. Omställningen bort från bilar som går på fossila bränslen måste fortsätta, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd

Samtidigt så har det totala antalet publika laddplatser i Stockholm Stad ökat från 760 år 2017 till 1034 stycken år 2018, detta är exklusive de förhyrda parkeringsplatser med laddkapacitet som Stockholm Parkering tillhandahåller. Målet är minst 4 000 publika laddplatser till 2022 i samarbete med Stockholms Stads Parkerings AB och näringslivet. Trafikkontoret har även i uppdrag att identifiera 10 000 lämpliga platser för gatuladdning till år 2020.

 – Det måste vara enkelt att ladda sin bil och finnas laddplatser runt om i hela staden. Laddmöjlighet behövs främst nära bostad och arbetsplats. Genom att göra det lätt för fler att göra klimatvänliga val blir det enklare att leva klimatsmart som stockholmare, säger Katarina Luhr (MP), klimat- och miljöborgarråd

Rapporten visar även att beläggningen på laddplatserna ökat betydligt, något som bekräftar att antalet elbilar ökat och därmed behovet av laddinfrastruktur. Den genomsnittliga laddtiden är längst vid Stigbergsgaraget på Södermalm och kortast vid Husbyhallen på Järvafältet. Det finns dock inga tydliga geografiska skillnader, det finns laddplatser både i ytterstad och i innerstad med såväl långa som korta genomsnittliga laddtider.

 – Med fler elbilar ökar beläggningen på de laddplatser vi har. Då krävs fortsatt utbyggnad av laddinfrastrukturen för att möta upp stockholmarnas efterfrågan. De mål vi satt upp under mandatperioden om 4000 publika laddplatser är viktigt för att driva på den här utvecklingen, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd

Den loggade energiöverföringen från publika laddplatser i Stockholm uppgick till totalt ca 822 000 kWh under år 2018, vilket motsvarar en körsträcka för en elbil på ungefär 5 893 300 km eller ca 147 varv runt jorden. Det motsvarar 882 ton minskade koldioxidutsläpp i jämförelse med genomsnittliga värden för en dieselbil.

 – Rapporten visar på att vi minskar klimatpåverkan genom att köra elbilar istället för bensin- eller dieselbilar. Varje ton utsläpp av koldioxid vi lyckas minska är en seger i kampen mot klimatförändringarna, säger Katarina Luhr (MP), klimat- och miljöborgarråd

Rapporten Utvärdering av publik laddning för elbilar i Stockholms stad behandlas på Trafiknämnden 13 juni och på Miljö- och Hälsoskyddsnämnden 11 juni.

 

Bakgrundsfakta

  • Antalet laddbara fordon har ökat med ca 47 % från år 2017 till år 2018, från 12 111 till 17 783 laddfordon.
  • Av de laddbara fordon som fanns i Stockholm i slutet av 2018 var ca 2 650 elbilar och 14 500 laddhybrider.
  • Det totala antalet laddpunkter i Stockholm Stad ökade från 760 år 2017 till 1034 år 2018.
  • Laddstationer som erbjuder normalladdning finns bland annat i 37 olika parkeringsanläggningar som drivs av Stockholm Parkering, placerade på flera olika platser runt om staden.
  • Stockholm Parkering, som erbjuder laddning i parkeringshus, stod för 49 procent av laddsessionerna. Övriga aktörer stod för 51 procent.
  • Den enkät som gjorts i samband med rapporten visar att många elbilsägare valt elbil av miljöskäl.

Läs och dela pressmeddelandet på vårt pressrum: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/miljopartiet-i-stockholms-stad
Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35  STOCKHOLM
08–508 29 000 (växel)
www.mp.se/stockholm   
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad  
www.instagram.com/mp_sthlms_stadKontakt


Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02