Axelina Lagerroth, Inga Sandgren och Annie Löfman är tidigare elever på naturbruksskolorna. Fotograf/Källa: Richard Cederfjärd

Årets preliminära ansökningssiffror till Naturbruksskolorna Sötåsen, Uddetorp och Svenljunga visar en stor ökning av antal sökande. Jämfört med förra årets siffror har antalet sökande ökat med cirka 25 %, både när det gäller förstahandssökande och det totala antalet ansökningar.

Den största ökningen syns på Naturbruksskolan Svenljunga, där antalet förstahandssökande har fördubblats jämfört med tidigare år. På Naturbruksskolan Svenljunga finns Naturbruksprogrammets inriktningar mot skog och naturturism. Även Naturbruksskolan Uddetorp, som erbjuder naturbruksprogrammet med inriktning mot lantbruk, har fått en ökning med 15 fler förstahandssökande jämfört med motsvarande siffra för 2020.  

- Det är glädjande att se att det finns ett så stort intresse för naturbruksprogrammet och att intresset växer. I år har vi ökat antalet sökande från alla delar av regionen, säger Bo Grenabo Tapper, skolchef på Naturbruksförvaltningen.  

Det slutgiltiga gymnasievalet görs senast den 15 maj. Fram till dess har eleverna möjlighet att ändra eller komplettera sin ansökan. 

Preliminärt antal förstahandssökande till Västra Götalandsregionens Naturbruksskolor 2021: 
Naturbruksskolan Svenljunga: 53 
Naturbruksskolan Sötåsen & Axevalla Hästcentrum*: 87 
Naturbruksskolan Uddetorp: 63 

Totalt antal förstahandssökande 2021: 203 
Totalt antal ansökningar 2021: 683 

Preliminärt antal förstahandssökande till Västra Götalandsregionens Naturbruksskolor 2020: 
Naturbruksskolan Svenljunga: 26 
Naturbruksskolan Sötåsen & Axevalla Hästcentrum*: 88 
Naturbruksskolan Uddetorp: 48 

Totalt antal förstahandssökande 2020: 162 
Totalt antal ansökningar 2020: 549 

* Axevalla Hästcentrum tillhör organisatoriskt Naturbruksskolan Sötåsen. På Axevalla Hästcentrum finns Naturbruksprogrammets utbildningar mot hästhållning.  

Kontakt 
Skolchef Naturbruksförvaltningen: Bo Grenabo Tapper: 070-082 45 17 
Naturbruksskolan Sötåsen och Axevalla Hästcentrum: Jenny Jacobsson, rektor: 070-081 65 48 
Naturbruksskolan Svenljunga: Peter Nyman: 072-451 40 13 
Naturbruksskolan Uddetorp: Karin Rosén, rektor: 073-046 67 40 


Med visionen "Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet" driver Naturbruksförvaltningen utbildning inom ungdomsgymnasiet, särskolan, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan. Skolorna Svenljunga, Sötåsen, Uddetorp och Biologiska Yrkeshögskolan (BYS) fungerar som kompetenscentra för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. Tillsammans med näringsliv och forskare driver förvaltningen energiprojekt och försöksverksamhet i framkant på skolorna. Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen.Kontakt


Jessica Dahlberg

Presskontakt

jessica.c.dahlberg@vgregion.se

0730-98 37 02

Maria Kvarnmarker

Kommunikationschef

maria.kvarnmarker@vgregion.se

070-0823527