Linnéuniversitetet har beviljats 16,5 miljoner kronor i anslag av KK-stiftelsen för att starta en företagsforskarskola inom uppdragsarkeologi. Initialt kommer 7-11 doktorander att ingå i denna 6-åriga forskarskola som startar hösten 2015.

I Sverige finns ett 40-tal kommersiella företag som gör arkeologiska utgrävningar, så kallad uppdragsarkeologi. När exempelvis Trafikverket planerar för en ny väg behöver sträckningen av den nya vägen, granskas och godkännas av Länsstyrelsen. En del av granskningen innefattar en arkeologisk utgrävning för att identifiera och dokumentera eventuella arkeologiska fynd och det görs av arkeologiföretagen. I företagsforskarskolan samarbetar Linnéuniversitetet med arkeologiföretag knutna till länsmuseerna i Kalmar, Uddevalla och Östersund.

- Att få deltaga i forskarskolan är en stor möjlighet att lyfta statusen för den museiarkeologiska disciplinen och för att uppnå Bohusläns museums och Västarvets långsiktiga mål om att få en högkvalitativ arkeologisk verksamhet med inriktning mot förmedling, säger Mikael Eboskog, enhetschef för arkeologi på Bohusläns museum.

Förenklat handlar arkeologi om tre delar; den grävande, den berättande arkeologin som kallas den publika och den akademiska forskningen inom området. Inom den publika arkeologin finns en medveten inriktning på berättandet och den är mer anpassad till mottagaren än den traditionella arkeologin där fokus ligger mer på grävandet och fynden i sig. Den nya företagsforskarskolan medför goda möjligheter att utveckla arkeologin, genom att integrera de tre delarna.

- Anslaget från KK-stiftelsen innebär också att samspelet mellan den grävande och den publika arkeologin tydligare sammankopplas med akademiska forskningen, och det kan bara vara positivt för framtidens arkeologi – och i förlängningen kunskapssamhället, fortsätter Mikael Eboskog.

Den totala budgeten för företagsforskarskolan är 42 miljoner kronor, varav KK-stiftelsen bidrar med 16,5 miljoner kr. De involverade arkeologiföretagen står för 21 miljoner kronor och Linnéuniversitetet för 4,5 miljoner kronor.

Från Bohusläns museum/Västarvet, som är ett att de medverkande och medfinansierande organisationerna, kommer två doktorander deltaga i forskarskolan inom uppdragsarkeologi.

För frågor och mer information:

Mikael Eboskog, Enhetschef
Bohusläns museum/Västarvet
Tfn:0702-32 46 83
E-post: mikael.eboskog@vgregion.se

Kontakt


Ida Northfell

Kommunikationschef

ida.northfell@vgregion.se

070-842 15 38

Anna Härdig

Kommunikatör

anna.hardig@vgregion.se

072-213 03 69

Zara Tellander

Kommunikatör

zara.tellander@vgregion.se

070-021 18 23

Marina Andersson

Kommunikatör

marina.ev.andersson@vgregion

070-085 29 00

Malin Strandlund

Kommunikatör

malin.strandlund@vgregion.se

072-175 53 35

Camilla Lindberg

Kommunikatör

camilla.p.lindberg@vgregion.se

072 038 74 45