Fem av Västra Götalandsregionens folkhögskolor har beviljats medel för att kunna starta nya vårdutbildningar till hösten. Totalt kommer det att finnas 72 studieplatser.

Coronasituationens negativa påverkan på arbetsmarknaden gjorde att regeringen ville göra det möjligt för fler att börja studera. De utlyste därför extra medel till utbildningar inom bristyrken och där folkhögskolor med viljan att starta t.ex. vårdutbildningar kunde söka. Västragötalands folkhögskolor kan nu starta vårdutbildningar på 5 av sina 6 och är nu i högsta hugg att planera och rekrytera deltagare till dessa nya kurser.

På Fristads folkhögskola, Dalslands folkhögskola i Trollhättan och Billströmska folkhögskolan startar undersköterskeutbildningar till hösten.

– "Äntligen! Den här möjligheten har vi sett fram emot i många år! Vi märker att det finns ett stort intresse av att studera till undersköterska på folkhögskola", jublar Peter Bäcklund, rektor på Billströmska folkhögskolan.

Inka Horstmann, rektor på Fristads folkhögskola, bekräftar också att yrkesutbildningar på folkhögskolor är efterfrågade:

– "Fantastiskt att få möjlighet att starta ytterligare en yrkesutbildning, och dessutom inom ett område där utbildad arbetskraft verkligen kan göra skillnad. Många av våra tidigare deltagare på allmän kurs och sfi har önskat att kunna fortsätta med en yrkesutbildning hos oss."

Vara folkhögskola i Mariestad kommer att erbjuda möjligheten att komplettera gymnasiet och samtidigt inrikta sig på vård och omsorg. Göteborgs folkhögskola startar en vårdbiträdeskurs med språkstöd. Berit Román, som är rektor på skolan, säger:

– "Efterfrågan är stor av yrkesutbildningar där man samtidigt läser sfi. Motivationen ökar om man kombinerar språkinlärning och yrkesstudier. Nu får vi möjligheter att utbilda personal med kunskaper i fler språk än svenska, vilket efterfrågas inom vården."

Anders Ahlström, förvaltningschef för folkhögskolorna, gläds också åt de möjligheter som de nya utbildningarna innebär för regionen:

– "Vi har förstått att vården kommer behöva nya medarbetare, därför känns det kul att vi fått resurser för att starta upp vårdkurser på fem av våra sex folkhögskolor."

Bakgrund:

  • Regeringen beslutade i juni att satsa på fler utbildningplatser till bla. Sveriges folkhögskolor för att ge människor goda möjligheter att vidareutbilda sig eller byta bransch i spåren av coronapandemin.
    Läs mer: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/fler-utbildningsplatser-for-vuxna-i-host/
  • Folkbildningsrådet fördelade pengarna och 5 av Västragötalandsregionens folkhögskolor fick utbildningsplatser.
  • Läs mer: https://www.folkbildningsradet.se/om-folkbildningsradet/aktuellt/nyheter/2020/folkbildningsradet-fardig-med-fordelning-av-2000-nya-utbildningsplatser/
  • Vårdcollege har godkänt folkhögskolor som utbildningsakter för undersköterska 2020. Det ger folkhögskolorna möjlighet att göra kurserna med det arbetssätt och den pedagogik som präglar folkbildningen.
  • Folkhögskolan är en unik utbildningsform som fyller en viktig funktion i det svenska samhället. Folkhögskolans pedagogik betonar aktivt deltagande, samtal och gemensamt lärande i grupp. Kurserna anpassas efter deltagarnas förkunskaper och erfarenheter och deltagarna har stora möjligheter att själva påverka sin utbildning. Folkhögskolorna är inte bundna av centralt fastställda kurs- eller läroplaner. Många folkhögskolor har särskilda profiler och kan snabbt anpassa sitt kursutbud efter behov. Vi erbjuder internatboende för deltagarna. Att bo och studera på folkhögskola är ofta positivt både för studieresultaten och för den sociala gemenskapen och hjälper individer att hitta sin framtid.

Ta gärna kontakt med lokal kontakt person för mer lokal information.

Förvaltningschef
Anders Ahlström
anders.ahlstrom@vgregion.se
076-775 48 40

Berit Román
Rektor ,Göteborgs folkhögskola
berit.roman@vgregion.se
031-769 76 25


Peter Bäcklund
Rektor, Billströmska folkhögskolan
 peter.backlund@vgregion.se
070-082 27 43  

Magnus Klang
Biträdande rektor, Dalslands folkhögskola i Trollhättan
magnus.klang@vgregion.se
072-532 56 39
 
Inka Horstmann
Rektor, Fristads folkhögskola
inka.horstmann@vgregion.se
070-082 48 67

Per-Åke Knutsson
Rektor, Vara folkhögskola
per-ake.knutsson@vgregion.se
070-278 25 21

Västra Götalandsregionen, som är Sveriges största folkhögskolehuvudman, förvaltar sex folkhögskolor, Billströmska, Dalsland, Fristad, Grebbestad, Göteborg och Vara. Vi bedriver utbildning och folkbildning genom att deltagare kan läsa allmän kurs för att få behörigheter till högre studier eller profilkurs där de kan fördjupa sig i ett specialområde. På flertalet av våra skolor driver vi också olika projekt för bland annat människor som står utanför arbetsmarknaden.

Vi vill skapa möjligheter för individen, och för samhället, genom att arbeta för trygghet, delaktighet och framtidstro. Många säger att deras år på folkhögskolan var deras bästa år i livet. Folkhögskolorna gör skillnad och gör så att människor hittar sin framtid.


Bifogade filer

 

 
Kontakt


Anders Ahlström

Förvaltningschef

anders.ahlstrom@vgregion.se

076-775 48 40