Coronaviruset får stora konsekvenser. Tillväxten faller kraftigt och arbetslösheten ökar snabbt. Underskottet i den offentliga sektorns finansiella sparande uppgår till drygt 7 procent och Maastrichtskulden ökar till 43 procent i år. Det framgår av Ekonomistyrningsverkets uppdaterade bedömning av det ekonomiska läget.

Coronaviruset har under de två senaste månaderna påverkat samhället på ett sätt som få, om ens någon, hade kunnat förutse. Regeringen och Riksbanken har sjösatt en rad åtgärder för att motverka de negativa effekterna på ekonomin. BNP minskar ändå med 7,5 procent i år och arbetslösheten stiger till drygt 10 procent.

Ökade utgifter och minskade skatteintäkter leder till ett underskott i den offentliga sektorns finansiella sparande på 350 miljarder kronor. Den offentliga sektorns bruttoskuld, Maastrichtskulden, beräknas öka till drygt 43 procent av BNP. 

– Coronaviruset får ännu större effekt på svensk ekonomi än vad vi räknade med i vår marsprognos. Underskottet i den offentliga sektorns finansiella sparande beräknas uppgå till 7,3 procent av BNP i år, säger Ann-Sofie Öberg, biträdande avdelningschef på ESV.

Även om det väntas ske en återhämtning nästa år och BNP ökar med 4,5 procent så består den höga arbetslösheten. Underskottet i den offentliga sektorns sparande blir 2,9 procent och Maastrichtskulden ligger kvar på över 43 procent.

Vissa nyckeltal

 

  2019 2020 2021
BNP – procentuell utveckling
Fasta priser, kalenderkorrigerad
1,3 −7,5 4,5
Finansiellt sparande – procent av BNP
Offentliga sektorn
0,4 −7,3 −2,9
Budgetsaldo – miljarder kronor 112 −398 −108
Maastrichtskuld – procent av BNP 35 43 43


Mer information

Mer information och en webbsänd presentation hittar du på ESV:s webbplats 

Om Ekonomistyrningsverket

Ekonomistyrningsverket (ESV) har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet och arbetar för en effektivare statsförvaltning, i nära samarbete med Regeringskansliet och myndigheterna. ESV finns i Stockholm och har cirka 150 medarbetare.Kontakt


Marcus Forsgren

Presskontakt

marcus.forsgren@esv.se

08-690 43 19

072-203 42 70