Antalet fall där Arbetsförmedlingen lämnar underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt för sina arbetssökande minskade under 2014.

I januari 2015 lämnades drygt 36 000 underrättelser för att den sökande inte följt regelverket, vilket var 25 procent färre än samma period 2014. Det visar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, i en rapport till regeringen. Underrättelserna lämnas till arbetslöshetskassorna som sedan fattar beslut om eventuell sanktion för den arbetssökande.

Den vanligaste orsaken till underrättelsen var att den arbetssökande inte hade lämnat in sin aktivitetsrapport i tid. Många arbetssökande fick även flera upprepade underrättelser - var femte som fick någon underrättelse fick fler än två under den redovisade perioden januari 2014 – mars 2015. Vissa grupper av arbetssökande fick fler underrättelser än genomsnittet och bland de som fick flest märks unga, utrikesfödda och lågutbildade.

Det fanns även tydliga skillnader mellan arbetsförmedlingskontoren, där kontor i Stockholm- och Mälardalsområdet lämnade fler underrättelser per arbetssökande och kontor i norra delen av landet lämnade färre. Flest underrättelser per arbetssökande hade Arbetsförmedlingen i Gnesta, följt av Malmö Bryggan, Stockholm Rinkeby Kista och Göteborg Gamlestaden. Lägst antal underrättelser per arbetssökande hade Pajala, Valdemarsvik, Strömsund och Arvidsjaur. En jämförelse visar att Af Gnesta lämnade fem gånger så många underrättelser per arbetssökande som Af Pajala.


IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring. Det gör vi genom tillsyn över arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens uppdrag som påverkar de arbetssökandes arbetslöshetsersättning. Dessutom har vi tillsyn över Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans arbete med sanktioner inom aktivitetsstödet och utvecklingsersättningen.


Kontakt


Sara Bodemyr Fridell

Kommunikatör

sara.bodemyrfridell@iaf.se

0150-48 70 31

070-508 49 64