Antal nya byråer som vill vara med och tävla om de prestigefyllda Guldäggen är fler än på många år. Sveriges Kommunikationsbyråer, KOMM har fått in bidrag från 36 byråer som aldrig tidigare tävlat till årets upplaga av Guldägget. Den nya mobila kategorin blev direkt en succé med 54 bidrag.

På söndag nästa vecka inleds Guldäggets juryvecka, då samlas 50 juryledamöter för att bedöma bidragen och enheterna som tävlar i årets Guldägg.

I år har antalet enheter ökat från 1730 stycken 2011 till 1806 i år. Jämfört med föregående år sjönk antalet inskickade bidrag. Årets upplaga av Guldägget har fått in 1066 bidrag, jämfört med 1150 bidrag 2011.

- En tydlig trend i årets Guldägg är att bidragen är mer komplexa med flera enheter. Det visar att Guldägget återspeglar den nya kommunikationsverkligheten. De flesta kampanjer är i dag mer komplexa och spänner över fler discipliner, säger Maja Siösteen, Guldäggsgeneral.

Nya kategorin Mobilt lockade många nya att tävla, totalt har Guldägget fått in 54 bidrag i denna kategori. Den största ökningen står kategorin Design för där antalet inskickade bidrag ökat med 28 procent.

- Vi är väldigt glada över att så många nya byråer vill vara med och tävla i Guldägget. Det visar på att detta är en tävling för all typ av kommersiell kommunikation. Vi satte som mål att få minst 10 nya byråer att tävla vilket vi har överträffat med råge, fortsätter Maja. Samtidigt så är det tråkigt att se att så få väljer att tävla i Produktionskategorin.

Om Guldägget
Syftet med Guldägget är att lyfta fram Sveriges bästa kommunikation och föra svensk kommunikation framåt. Den kreativa standarden ska höjas. Det ska inspirera och ge mod till en hel bransch. Kommunikationsskapare ska vilja anstränga sig ännu mer och näringslivet ska uppleva den avgörande betydelsen av god kommunikation. Läs mer på www.guldägget.se

Om Sveriges Kommunikationsbyråer
Sveriges Kommunikationsbyråer är en branschorganisation för alla typer av konsulter inom kommunikation, såsom reklam, PR, design, event, DM, digital, media och action marketing. Vi inspirerar och utbildar våra medlemmar för att de ska kunna göra bättre affärer, både för sina uppdragsgivare och för sig själva. Dessutom arbetar vi med opinionsbildning för att öka kännedomen om kommunikationens betydelse för näringsliv och samhälle. Läs mer på www.komm.se
Kontakt


Linda Nilsson

vd & tävlingsansvarig

linda@komm.se

Anna Magnberg

Projektledare

anna@komm.se

Julia Urbán

Produktionsledare