Fotograf/Källa: Energikontor Sydost

Allt fler företag blir medvetna om sin energianvändning och dess miljöpåverkan. Dels kan användningen sänkas och dels kan den ställas om med förnybar energi. Ett av de mer framgångsrika exemplen i landet på detta är ett nätverk i sydostregionen som bildats i samverkan mellan dagligvaruhandlare och Energikontor Sydost. Nu satsar handlarna 150 miljoner kr på energieffektivisering och ska till år 2020 sänka sin energianvändning med 33% jämfört med 2015.

En av de företagare som är med i projektet är Patrick Wiberg, handlare på ICA Maxi i Kalmar. De arbetar kontinuerligt med energifrågorna i alla led av sin verksamhet.

"Vi ser det som ett solklart val att satsa på förnybar energi samtidigt som vi steg för steg genomför åtgärder i butiken för att sänka vår energianvändning. Genom nätverksarbetet hjälps vi åt att pusha varandra i energifrågorna. Tillsammans är vi starka", säger Patrick.

Utöver energibesparing för egen del så går nätverkssatsningen ut på att lära av varandra och dela med sig av erfarenheter. Träffarna roterar runt hos de åtta medverkande butikerna för att kunna visa upp både framgångar och utmaningar. Åtgärder som genomförs är bl.a. investering i ny energismart teknik, drift- och underhållsåtgärder samt utbildning av personal.

Satsningen genomförs inom ramen för projektet ”Nätverk för energieffektivisering” som regionalt leds av Energikontor Sydost i samarbete med energiexperter från Aktea. Utöver livsmedelsbutiker så driver Energikontor Sydost motsvarande nätverk för smart energianvändning i branscherna sågverk, tillverkningsindustri och fastighetsbolag.

"Genom att stödja små och medelstora företag i sydostregionen med att energieffektivisera så stärks det lokala näringslivet samtidigt som energianvändningen går ner och klimatpåverkan minskar. Det blir en win-win-win som både företagen, miljön och regionen tjänar på," säger projektledaren Jesper Danielsson, Energikontor Sydost.
 

För mer information, kontakta

Jesper Danielsson                                                               

Projektledare

Energikontor Sydost, Kalmar

Tel. 0735-44 86 16  

E-post: jesper.danielsson@energikontorsydost.se

 

Kontaktlista handlare som deltar i Nätverk för energieffektivisering

Patrick Wiberg, Maxi ICA Stormarknad Kalmar,

Tel. 0480-47 77 04, E-post: patrick.wiberg@maxi.ica.se

 

Håkan Seiborg, Maxi ICA Stormarknad Växjö,

Tel. 0470 - 79 99 04, E-post: hakan.seiborg@maxi.ica.se

 

Katharina Arvidsson, Maxi ICA Stormarknad Västervik,

Tel. 0490-56 68 00, E-post: katharina.arvidsson@maxi.ica.se

 

Lars-Inge Melin, Maxi ICA Stormarknad Karlskrona,

Tel. 0455-36 57 00, E-post: larsinge.melin@maxi.ica.se

 

Eva Dennerlöv, Maxi ICA Stormarknad Ronneby,

Tel. 0457-45 56 04, E-post: eva.dennerlov@maxi.ica.se

 

Stefan Bjälestig, Maxi ICA Stormarknad Vetlanda,

Tel. 0383-76 33 10, E-post: stefan.bjalestig@maxi.ica.se

 

Anders Nilsson, Maxi ICA Stormarknad Ljungby,

Tel. 0372-85 850, E-post: anders.nilsson@maxi.ica.se

 

Rolf Johansson, Maxi ICA Stormarknad Älmhult,

Tel. 0476-56 101, E-post: rolf.johansson@maxi.ica.se

 

Kontaktperson Energiexperter

Magnus Stjerndahl, Aktea

Tel. 070-494 95 50, E-post: magnus.stjerndahl@aktea.se

 

Satsningen på energieffektivisering i små och medelstora företag är finansierad av EU:s regionala utvecklingsfond via Energimyndigheten.

VI STÖDJER FÖRETAG & OFFENTLIGA AKTÖRER I ENERGI- OCH KLIMATARBETET på uppdrag av kommuner, landsting och regioner i Sydost.

Energikontor Sydost AB - Energy Agency for Southeast Sweden
Smedjegatan 37
352 46 Växjö, Sweden
Tel: +46 (0)470-76 55 60
Webb: energikontorsydost.se

 
Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56