Storstockholms brandförsvar har fått allvarliga indikationer på att någon eller några medarbetare vid Ljusterö brandstation kan ha distribuerat vatten ur det kommunala brandpostnätet på ett sätt som bryter mot lagen.

Personen eller personerna ska ha tappat vatten ur brandpostnätet med hjälp av brandförsvarets utrustning och fordon, för att sedan distribuera det till fastighetsägare som velat fylla badtunnor och liknande på sina tomter. Detta ska ha skett minst två gånger under 2018. Det finns även indikationer på att fastighetsägare kan ha betalat ersättning till individerna för den här tjänsten. Storstockholms brandförsvar har under måndagen polisanmält de här handlingarna.

- Detta är mycket allvarligt. Vi fick indikationer på att någon eller några personer distribuerat vatten till privatpersoner, och att man dessutom använt brandförsvarets utrustning och fordon för detta ändamål. Vi valde då att polisanmäla händelserna. Det är viktigt att klarlägga ansvarsförhållanden så att övriga medarbetare vid stationen inte ska behöva bli orättfärdigt misstänkliggjorda, säger Robert Carlsson, enhetschef för Ljusterö brandstation.

Ljusterö brandstation är en deltidsstation med räddningstjänstpersonal som har beredskap dygnet runt, med en inställelsetid på 10 minuter.

För mer information kontakta:

Veronica Sandström, kommunikationschef Storstockholms brandförsvar
Telefon: 070-764 88 30


Storstockholms brandförsvar - vi skapar trygghet.

Vi svarar för räddningstjänsten i Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker.


Kontakt


Björn Westerdahl

Tillförordnad kommunikationschef

bjorn.westerdahl@ssbf.brand.se

08-4548700

070-764 87 84

Veronica Sandström

Chef, Avdelningen för riskhantering

veronica.sandstrom@ssbf.brand.se

08-454 87 00

070-764 88 30 Pressfrågor om Storstockholms brandförsvar

Storstockholms räddningscentral

Pressfrågor pågående insatser

registrator@ssbf.brand.se

08 - 454 83 74