Coronavirusets utbrott får mycket stora konsekvenser. Tillväxten blir svag och arbetslösheten ökar. Finans- och penningpolitiska åtgärder mildrar effekterna, men underskottet i den offentliga sektorns sparande blir stort. Det framgår av Ekonomistyrningsverkets nya prognos.

Effekterna av coronaviruset är svåra att överblicka. Så sent som i februari räknade ESV med en tillväxt på 1 procent 2020. I den ursprungliga marsprognosen (uppdaterad med information till och med 12 mars) räknade ESV med 0,4 procents tillväxt. Därefter har vi sett en mycket dramatisk utveckling.

ESV presenterar därför två alternativa scenarier med negativ tillväxt i år vilket medför ett betydligt svagare finansiellt sparande i den offentliga sektorn. I de alternativa scenarierna minskar tillväxten i år med 1 respektive 3 procent. Utrymmet för ytterligare finanspolitiska åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av coronaviruset är dock stort.

Betydligt lägre skatteintäkter och ökade utgifter medför att underskottet i den offentliga sektorns finansiella sparande blir stort 2020 och budgetsaldot försvagas kraftigt. Nästa år sker en återhämtning i ekonomin. Tillväxten ökar och underskottet minskar. 

– Coronaviruset får mycket stora effekter på svensk ekonomi. Det blir ett stort underskott i den offentliga sektorns finansiella sparande i år, säger Ann-Sofie Öberg, biträdande avdelningschef på ESV.

Scenarier för svensk ekonomi

 

Marsprognosen

Alternativscenario 1

Alternativscenario 2

 

2019

2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
BNP, fp, kalenderkorrigerad,
årlig procentuell förändring
1,3 0,4 1,9 1,3 −1,0 2,7 1,3 −3,0 4,0
Finansiellt sparande,
miljarder kronor
18 −23 −13 18 −98 −36 18 −161 −56
Finansiellt sparande,
procent av BNP
0,4 −0,5 −0,2 0,4 −1,9 −0,7 0,4 −3,3 −1,1
Budgetsaldot 112 −14 10 112 −120 0 112 −170 −30

Fotnot 1: I marsprognosen ingår information som är uppdaterad till och med 12 mars.

Fonot 2: I Alternativscenario 1 antas tillväxten vara minus 1 procent 2020 och i Alternativscenario 2 antas tillväxten vara minus 3 procent 2020.

MER INFORMATION

Mer information och en webbsänd presentation av prognosen hittar du på ESV:s webbplats

Om Ekonomistyrningsverket

Ekonomistyrningsverket (ESV) har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet och arbetar för en effektivare statsförvaltning, i nära samarbete med Regeringskansliet och myndigheterna. ESV finns i Stockholm och har cirka 150 medarbetare.Kontakt


Marcus Forsgren

Presskontakt

marcus.forsgren@esv.se

08-690 43 19

072-203 42 70