Wessam Melik har i sin avhandling utvecklat strategier för att studera TBE-virus direkt från insamlade fästingar i Östersjöområdet. Han har även upptäckt att virusets aktivitet är olika beroende på vilken cellmiljö som det befinner sig i.

- Jag har försökt att kartlägga var någonstans i Sverige som det finns TBE-virus och bestämma vilken typ av TBE-virus det rör sig om, säger Wessam Melik, doktorand i molekylärgenetik.

Det vanligaste ”fästingviruset” i Sverige är Västeuropeiskt TBE, men två betydligt mer aggressiva virusvarianter, Sibirisk och ”Far Eastern” TBE, finns i dag mycket nära Sverige. Förekomsten av TBE-virus har generellt sett ökat de senaste åren. Det beror bland annat på det allt mildare klimatet som förlänger fästingsäsongen, vilket är en förutsättning för att TBE-viruset skall förekomma.

- Sibiriskt TBE har upptäckts i Finland och alla tre virustyper finns i de baltiska länderna. När Sibiriskt och "Far Eastern" TBE väl kommer till Sverige måste vi vara beredda, säger Wessam Melik.

Wessam Melik har också utvecklat TBE-virus-replikon som han använder för att studera replikeringen av viruset i olika cellmiljöer.

- Fästingen är kallblodig så virusets miljö i fästingcellen har ofta en låg temperatur och då är viruset mer passivt. När TBE-viruset kommer till ett varmblodigt däggdjur tror vi att aktiviteten ökar då replikeringen sätter igång och då massproduceras viruset, säger Wessam Melik.

Det förefaller som att viruset helt enkelt har en mekanism som främjar replikering i varmblodiga däggdjursceller, medan virusnivåerna hålls tillbaka vid lägre temperaturer. Detta kan förklara varför det ofta varit svårt att upptäcka TBE-virus i naturen.

 

Om TBE-virus

TBE-virus sprids till människor via fästingbett. Den som blir smittad riskerar att drabbas av infektion i centrala nervsystemet, vilket kan leda till allvarlig hjärninflammation.

 

Wessam Melik är doktorand i molekylärgenetik vid Södertörns högskola och Stockholms universitet. Han nås på mobilnummer 070 765 20 90 eller e-post: wessam.melik@sh.se.

Wessam Melik disputerar på avhandlingen ”Molecular characterization of the Tick-borne encephalitis virus; Environments and replication” fredag den 27 januari 2012 kl 10-13, Magnelisalen Stockholms universitet, Svante Arrhenius väg 12. Opponent är Dr. Sonja M. Best, National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) NIH, USASödertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876