På sitt sammanträde torsdagen 30 januari antog styrelsen för Sjukhusen i väster årsredovisningen för 2019. Året har präglats av bildandet av gemensam förvaltning och att skapa en robust struktur för att möta ekonomiska utmaningar och samtidigt ge vård av fortsatt hög kvalitet med god tillgänglighet.

Alingsås lasarett, Angereds Närsjukhus, Frölunda Specialistsjukhus och Kungälvs sjukhus fick den 1 januari 2019 gemensam styrelse och bildade gemensam förvaltning. 2019 har därför präglats av att forma den nya förvaltningsorganisationen.

Ekonomin har utvecklats negativt under de senaste åren och tidigt under 2019 konstaterades ekonomisk obalans. Ett åtgärdspaket togs fram för att stoppa kostnadsutvecklingen, vilket gav effekt om cirka 32 miljoner kronor. Resultatet för 2019 uppgår till ett underskott om cirka 130 miljoner. Underskott beror i hög utsträckning på att läkemedel har blivit dyrare, personalkostnader som går utanför budget och ökade hyreskostnader i samband med nybyggnationer.

– Sjukvårdens ekonomiska utmaningar är inte nya för oss. Flera av sjukhusen inom Sjukhusen i väster har haft en ansträngd ekonomisk situation under flera år. Jag har förståelse för att situationen innebär en stor utmaning för personalen, säger Anna-Lena Holberg (M), ordförande för styrelsen för Sjukhusen i väster.

Tillgängligheten inom Sjukhusen i väster är generellt god. Samtliga sjukhus har under december högre uppfyllelse av vårdgarantin, avseende både besök och behandling, än riket i stort. Men inom vissa områden finns utmaningar att möta vårdbehovet.

– Det är glädjande att se att så många patienter får vård inom ramen för vårdgarantitiden. Samtidigt vet vi att vi har verksamheter där tillgängligheten är en utmaning som vi måste jobba vidare med, säger Anna-Lena Holberg (M), ordförande för styrelsen för Sjukhusen i väster.

Högsbo specialistsjukhus har under året överförts från regional regi till Sjukhusen i väster, vilket innebär att förvaltningen formellt ansvarar för drift och utveckling. Specialistsjukhuset byggs på Högsbo sjukhusområde och ska vara klart att ta emot de första patienterna i slutet av 2023. Då ersätter det nya sjukhuset Frölunda specialistsjukhus, och tar också över annan verksamhet inom dagkirurgi i Göteborg.

Här kan du läsa årsredovisningen i sin helhet och andra handlingar från styrelsens sammanträde

Kontakt:

Anna-Lena Holberg (M)
Ordförande, styrelsen för Sjukhusen i väster
Telefon mobil: 073-676 40 60
E-post: anna-lena.holberg@vgregion.se

Birgit Lövkvist (V)
Vice ordförande, styrelsen för Sjukhusen i väster
Telefon mobil: 072-187 18 99
E-post: birgit.lovkvist@vgregion.se

Sjukhusen i väster (Alingsås lasarett, Angereds Närsjukhus, Frölunda Specialistsjukhus, Kungälvs sjukhus), Västra Götalandsregionen


Sjukhusen i väster består av Alingsås lasarett, Angereds Närsjukhus, Frölunda Specialistsjukhus och Kungälvs sjukhus. Genom gemensam förvaltning kan vi använda våra samlade resurser för att ge patienter en trygg och säker vård.

Målet är en framtidssäkrad och tillgänglig hälso- och sjukvård för invånarna, med hög kvalitet, stor delaktighet och där olika aktörer enkelt kan samverka.

Cirka 3 000 medarbetare arbetar hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.Sjukhusen i väster ansvarar också för uppbyggnad och drift av Högsbo specialistsjukhus.

Vi är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen.

 Kontakt


Josefina Brattö

Pressansvarig kommunikatör

josefina.bratto@vgregion.se

0700-82 43 80

Anette Palle

Kommunikationschef

072-1787188