Först i raden är ESTRO-mötet år 2008. Det är en vetenskaplig konferens om strålbehandling. ESTRO står för European Society for Therapeutic Radiology and Oncology och cirka 4 000 delegater från hela världen beräknas komma till kongressen i Göteborg

– Det är det största och viktigaste mötet för forskning och utveckling inom strålbehandling, säger Tor Ekman, docent och verksamhetschef vid Jubileumskliniken på Sahlgrenska.
Att få världens ledande vetenskapsmän inom området till Göteborg ligger rätt i tiden, anser Tor Ekman.

– Jubileumskliniken, som sedan många år utvecklat strålbehandling, särskilt så kallad brachyterapi, kommer i fokus. Vi inviger dessutom nu den utökade strålbehandlingen med större plats och bättre tillgänglighet samt fortsatt forskning kring nya tekniker.

Kongress nummer två är den årliga transplantationskongressen, Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow transplantation, år 2009.

Också till detta möte kommer cirka 4 000 delegater från hela världen.
Ämnet är främst transplantationer av blodstamceller vid blodcancer. Mycket händer inom detta område och att SU/Sahlgrenska har Sveriges enda navelsträngsblodbank minskar inte intresset för Göteborg. Cirka 1 000 av deltagarna är sjuksköterskor.

– Vi hoppas att den nya vårdbyggnaden blivit klar till dess och att hematologin flyttat in på översta våningen, säger Dick Stockelberg, sektionen för hematologi och koagulation, Medicin SU/Sahlgrenska ECTRIMS är en årlig internationell MS-konferens som gradvis ökat i storlek och år samlade cirka 4 500 delegater. År 2010 är det Göteborg och SU som står som värd.

– Det är ett väldigt engagemang i MS-sjukdomen numera och det är glädjande, säger Jan Lycke, överläkare och docent vid neurologen SU/Sahlgrenska.

Både vetenskapligt och inom behandlingen av multipel skleros har det hänt mycket under de senaste åren. Genom ökade kunskaper om hur immunsystemet fungerar har man hittat nya angreppspunkter för att behandla sjukdomen MS. Genom magnetkameratekniken kan man nu bättre och säkrare diagnostisera och följa sjukdomsutvecklingen. Valet av Göteborg och SU som kongressort är självklart för Jan Lycke.

– Vi har en lång, framgångsrik och livaktig tradition inom MS-forskning här ända från 1960-talet, säger han.

För mer information kontakta Tor Ekman, mobil 073 660 15 40 Dick Stockelberg, mobil 073 660 14 10 Jan Lycke, mobil 073 310 91 49Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anne-Charlotte Horgby

Kommunikationschef

anne-charlotte.horgby@vgregion.se

031-3421000

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000