Dyslexipriset 2019 gick till Susanna Cederqvist. Priset delades ut av Eva Funck under Dysleximässan den 19 oktober. Från vänster på bilden Eva Funck, Susanna Cederquist och Anders Abrahamsson. Fotograf/Källa: Ester Hedberg

Grattis Susanna Cederquist som vinner årets Dyslexipris. Hon får priset för att hon sprider en bred bild av dyslexi.

– Det känns jättekul att få Dyslexipriset! Hedrande och roligt, säger hon.

Susanna Cederquist vill ge oss en större bild av dyslexi. Hon menar att dyslexi kan vara ett bekymmer i vissa situationen, men andra gånger är det precis tvärtom. Då är dyslexin en styrka.

– Jag har jobbat länge med dyslexi och att känna detta breda stöd känns väldigt fint, säger hon. Men vi har mycket arbete att utföra på dyslexiområdet. Vi ska ta läs- och skrivproblematiken på allvar och samtidigt öka kunskapen om dyslexistyrkorna. Jag vill att vi bättre ska förstå värdet av våra olika kompetenser. Dyslexipriset känns som ett bevis på att juryn uppskattar mitt arbete och det ger kraft att fortsätta framåt. 

I år fyller Susanna 10 år som förläsare. I botten är hon utbildad musiklärare och har sedan studerat vidare inom dyslexi, psykologi och pedagogik. Hon har också arbetat många år som handledare till elever med dyslexi. Eftersom hon själv har dyslexi hämtar hon även kunskap inifrån. 

Susanna är dessutom en drivande kraft inom det intressepolitiska arbetet, bland annat kämpar hon för rätten för elever att använda hjälpmedel under nationella proven i skolan.  

Bland de som nominerats till årets Dyslexipris fanns ytterligare två finalister, Hans Hammarlund och Emeli Jonsson Sandh.
Tack alla för era insatser.

Om Dyslexipriset

Dyslexipriset delades i år ut för femte gången. Syftet med priset är att uppmärksamma, uppmuntra och stimulera insatser som leder till något bra för människor med läs-, skriv- och räknesvårigheter. Personer, föreningar och institutioner kan nomineras. Bakom priset står Svensk Talteknologi AB och Dyslexiförbundet. 

Juryn motivering

"Få kan ge en lika bred bild av dyslexi som Susanna Cederquist, eller En Bild av Dyslexi, som hon också kallar sig och sitt koncept. Med sin egen dyslexi har hon ett inifrånperspektiv, som lärare har hon en pedagogs perspektiv och som handledare stor erfarenhet från sitt arbete med människor med dyslexi. Dessutom har hon ett forskarperspektiv i och med sitt examensarbete vid Kungl. Musikhögskolan i ämnet dyslexi och musik och boken Dyslexi + styrkor = sant.

Musik och dyslexi är inte det mest centrala området för arbete mot ett mer inkluderande samhälle. Däremot en viktig pusselbit. Under de senaste tio åren har Susanna Cederquist föreläst och arbetet aktivt för inkluderande text, för adekvat stöd till bland andra människor med dyslexi på alla de estetiska högskolorna.

Susanna Cederquist har på ett mycket konstruktivt sätt lyft upp att dyslexi alltid innebär svårigheter men i vissa fall även styrkor.

Eller som sagts om Susanna Cederquist: ”Hon har ett speciellt sätt att få människor med dyslexi att fungera, inte minst förändrar hon sättet vi ser på oss själva.”"

 
Dyslexiförbundet är ett förbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilda personens behov. Förbundet har nära 8.000 medlemmar organiserade i cirka 50 föreningar runt om i landet.


Kontakt