Mikael Runsiö, vd Södersjukhuset Fotograf/Källa: Clas Fröhling, Fotogruppen Sös

Den 30 november publicerades ett upprop från kvinnliga läkare under hastaggen #utantystnadsplikt. Uppropet riktades bland annat till Södersjukhuset. Här kan du läsa svaret från vd Mikael Runsiö.

Höstens upprop och rörelser inom ramen för #metoo har blivit ett smärtsamt uppvaknande för många, inklusive mig själv. Jag inser att vi delvis har en kultur som inte är acceptabel, i hela samhället och inom vården. Jag har läst berättelserna från vårdens upprop och det är skrämmande läsning. Att det är så många som utsatts för härskartekniker, maktmissbruk, övergrepp, sexuella trakasserier och kränkningar är oacceptabelt. Vi kan inte fortsätta att tillåta en sådan kultur och vi måste sätta handling bakom våra ord om nolltolerans och få till en bestående kulturförändring inom sjukvården.

I dagarna fick vi på Södersjukhuset resultatet på vår årliga medarbetarundersökning där vi alltid ställer frågan om man upplever sig ha blivit utsatt för sexuella trakasserier eller andra kränkningar. Resultatet visade på en ökning med 1% mot föregående år. Kan vi lita på de här siffrorna? Troligtvis inte. För även om tystnaden delvis har brutits tack vare uppropen så är det en lång väg kvar till att förändra våra invanda strukturer. Oavsett yrkesroll, kön, befattning och om vi är förövare, offer eller bara medaktör så har vi alla ett ansvar att stå upp för den kultur vi vill ha. Det finns en inbyggd hierarki i vården som inte är sund i alla delar. Om vi menar allvar med att arbeta teambaserat där alla är lika mycket värda så måste vi agera i linje med det och alltid behandla varandra med respekt.

Sedan uppropen i vården startade har jag tagit upp frågan i alla sammanhang där jag träffar medarbetare och chefer och kommer fortsätta att göra det. Det är absolut oacceptabelt att utsätta andra för sexuella trakasserier och kränkningar. Vi har tagit fram en åtgärdsplan som inbegriper att arbeta mer fokuserat med vår värdegrund där hela sjukhuset kommer involveras. Tillsammans med arbetstagarorganisationerna kommer vi omarbeta riktlinjerna mot sexuella trakasserier och kränkningar. Vi tar fram olika typer av stödmaterial till våra chefer, bland annat dialogkort för hur man kan prata om frågan på varje arbetsplats. Vi informerar löpande om hur man ska göra om man utsätts, eller ser någon annan utsättas och har också en visselblåsarfunktion dit man kan vända sig. Jag kommer personligen att följa upp arbetet med våra chefer för att säkerställa att detta tas på allvar.

Jag tror att vi alla behöver en rejäl dos av mod och civilkurage för att lyckas genomföra den här förändringen. Alla chefer och ledare inom vården måste ta sitt ansvar och se till att trakasserier och kränkningar får tydliga konsekvenser och att det öppna och trygga klimat vi vill ha får chans att växa sig starkt. Det arbetet har vi startat på Södersjukhuset och det kommer vi att hålla fast vid.

Mikael Runsiö,
vd Södersjukhuset

 


Södersjukhuset är ett akutsjukhus genom hela livet. Akutsjukvården är vår kärnverksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, vår specialitet. Vi har också en av landets största förlossningskliniker och här föds över 7000 barn varje år. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.


Kontakt


Presstjänsten Södersjukhuset

press.sodersjukhuset@sll.se

070-4841076

Sofia Sjöman Waas

Presschef

sofia.sjoman-waas@sll.se

08-616 10 00

070-484 10 76 (Öppet alla dagar kl. 08.00 - 20.00)