En ny granskning från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) visar att det är problematiskt att kombinera kvalitetsutveckling och resultatuppföljning i samma modell. Det är de nya kvalitetsutvecklingsmodellerna på Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten som ISF granskat på regeringens uppdrag.

Från början hade modellerna en tydlig inriktning på att utveckla kvaliteten i handläggningen på myndigheterna. Men särskilt Försäkringskassan har alltmer börjat anpassa modellen för att även kunna mäta hur den rättsliga kvaliteten i handläggningen förändras. Dessa mätningar ska bland annat användas för rapporteringen till regeringen och för att följa upp myndigheternas interna mål för den rättsliga kvaliteten.

I rapporten diskuteras konflikten mellan kvalitetsutveckling och resultatuppföljning.

– Vi anser exempelvis att Försäkringskassans lokala ärendeupp­följ­ningar, som innehåller en dialog mellan handläggaren och den lokala specialisten, är en bra grund för att upptäcka och åtgärda kvalitetsproblem. Men om samma uppföljningar ska börja användas för att bedöma om den lokala enheten förbättrat kvaliteten finns risken att kvalitetsproblemen tonas ned i uppföljningen för att kunna visa ett gott resultat, säger Magnus Medelberg, en av rapportförfattarna. 

Rapporttitel

Svårt att kombinera kvalitetsutveckling och resultatuppföljning - En granskning av kvalitetsutvecklingsmodellerna på Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten, ISF Rapport 2018:1

Kontakt

Frågor om rapporten besvaras av Magnus Medelberg, projektledare för granskningen, tel. 08-58 00 15 22.

Allmänna frågor besvaras av Maria Hemström-Hemmingsson, generaldirektör,
tel. 08-58 00 15 01.

Mer information

Läs den online här: 2018:1

www.inspsf.se


Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen. ISF granskar socialförsäkringen genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning. I ISF:s granskningsområde ingår i första hand tre myndigheter: Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Vi synliggör det som behöver synas


Kontakt


Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@isf.se

010-1741557

Eva-Lo Ighe

Generaldirektör

eva-lo.ighe@isf.se

010-174 15 00