Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen fick uppdraget av regionfullmäktige att undersöka om GöteborgsOperan och Göteborgs Symfoniker kan spara 10 miljoner kronor genom teknik- och servicesamarbete. Nämnden kan nu konstatera att detta är omöjligt då institutionerna redan är hårt slimmade, trots verksamhet i toppklass.

- Tanken att se om det går att spara pengar är viktig, men svångremmen är redan hårt åtdragen och det finns inget utrymme för ytterligare besparingar inom teknik och service. Efter den här utredningen konstaterar kulturnämnden att operan och symfonikerna inte bara presenterar en verksamhet i absolut toppklass, de gör det också med en förhållandevis smal budget, säger Alex Bergström (S), kulturnämndens ordförande.

Det var i budgetdokumentet från regionfullmäktige 2012 som nämnden fick i uppdrag av regionfullmäktige att utreda möjligheterna att spara in 10 miljoner kronor genom teknik- och servicesamarbeten på de två största institutionerna, GöteborgsOperan och Göteborgs Symfoniker.

Teknikbudget redan begränsad
Tidigare erfarenheter av sammanslagningar av funktioner och personalkategorier på GöteborgsOperan (tidigare Stora Teatern) och Göteborgs Symfoniker har visat att de ekonomiska vinsterna ofta är försumbara, medan svårigheterna varit desto större, enligt kulturnämndens utlåtande.

Dessutom visar kulturnämndens utredning att Konserthuset endast hyr utrustning för totalt 455 000 kronor per år och samtidigt får in 490 000 kronor genom att i sin tur fakturera hyresgäster som nyttjar tekniken.
GöteborgsOperan hyrde under 2012 utrustning för omkring 100 000 kronor.

Kulturnämnden konstaterar att inom just teknik- och serviceområdet är det omöjligt att spara 10 miljoner kronor, helt enkelt därför att utgifterna inte är i paritet med det tänkta sparbetinget.

- Ingen är mer angelägen än kulturnämnden när det gäller att vara ansvarsfull och effektiv med offentliga medel till kultur, men i detta fallet är sparförslaget inte görbart. Kanske kan man spara pengar genom att sänka de ekonomiska ramarna och låta institutionerna själva bedöma vart rationalisering kan göras. Men samtidigt måste vi alla regionpolitiker ställa oss frågan: hur mycket kan regionen spara och samtidigt bibehålla en de höga ambitionerna? GöteborgsOperan och Symfonikerna är avsevärt billigare i drift än alla jämförbara institutioner vi har tittat på, exempelvis i våra nordiska grannländer men har ett ypperligt internationellt renommé med hyllade och välbesökta uppsättningar. Där finns en balansgång som man måste närma sig med stor försiktighet, säger Alex Bergström (S), kulturnämndens ordförande.Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se