Psykosociala riskfaktorer och belastningsbesvär är de största arbetsmiljöproblemen på europeiska arbetsplatser visar en ny undersökning.

Undersökningen, Esener 2, visar även på ett stort ansvarstagande från företagens sida när det gäller att systematiskt förebygga risker i arbetslivet.

– Hela Europa står inför stora utmaningar mot bakgrund av en åldrande arbetskraft. Ska vår välfärd kunna bevaras måste vi se till att undvika tidig utslagning från arbetslivet. Här krävs fortsatta satsningar för att förebygga både olyckor och problem kopplade till stress, hot och våld och belastningsbesvär, säger Mats Ryderheim.

Vanliga utmaningar

Undersökningen har kartlagt de vanligaste arbetsmiljöutmaningarna som europeiska företag ställs inför och hur dessa tacklas.

Fyra områden har särskilt granskats: arbetsplatsens allmänna arbetsmiljöstrategi, hur det växande området psykosociala risker hanteras, de främsta drivkrafterna och hindren vid hantering av arbetsmiljöfrågor samt hur arbetstagarna i praktiken medverkar vid hanteringen av arbetsmiljöfrågor.

Mest stress i Norden

Enligt undersökningen har Sverige och övriga nordiska länder högst andel arbetstagare som upplever stress i arbetet.

Vidare visar undersökningen att Sverige har högst andel arbetsplatser där minst en fjärdedel av arbetstagarna är äldre än 55 år: 36 procent jämfört med 21 procent för hela EU.

Besvärliga kunder

Sett till hela EU är de största riskfaktorerna hanterandet av besvärliga kunder, patienter, elever och liknande – vilket 58 procent av företagen inom EU upplever.

Faktorer som leder till belastningsbesvär som tröttande arbetsställningar och monotona rörelser kommer på andra och tredje plats. Dessa faktorer är vanligt förekommande inom alla branscher.

Bra på riskbedömningar

Svenska företagare ligger högt när det gäller att göra regelbundna riskbedömningar av den egna arbetsplatsen, och i topp såväl när det gäller att anlita psykolog som att ta fram handlingsplaner för att förebygga arbetsrelaterad stress, mobbning och trakasserier.

– Undersökningen kan sägas ge Sverige ett “betyg” på vårt totala arbetsmiljöarbete, säger Mats Ryderheim på Arbetsmiljöverkets internationella avdelning. Den visar att vi är på rätt väg. Men också att ännu fler arbetsplatser behöver ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Stor undersökning

Nästan 50 000 arbetsplatser i 36 länder från Island i norr, över alla EU-länder till Albanien och Montenegro i syd har ingått i undersökningen ESENER-2 som genomfördes hösten 2014. Den första undersökningen gjordes 2009.Fastigo är fastighetsbranschens ledande arbetsgivarorganisation. Vi tecknar heltäckande kollektivavtal och har lönestatistik för fastighetsbranschen. Fler än 1 100 företag i fastighetsbranschen har valt att ansluta sig till Fastigo för att få råd och stöd i personalfrågor och i ledarskapet.


Kontakt


Mona Finnström

VD

mona.finnstrom@fastigo.se

0706766922